Tгình Quốc hội мiễn nhiệм Bộ tгưởng Phùng Xuân Nhạ

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.

Sáng 7/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Cụ thể, Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng với ông Trịnh Đình Dũng.

Các Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ khác được trình phê chuẩn miễn nhiệm gồm: Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Giáo dục – Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Bộ trưởng Văn hoá – Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Tài Chính Đinh Tiến Dũng; Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc Đỗ Văn Chiến và Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái.

Trong 13 thành viên Chính phủ được trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm, ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Giáo dục – Đào tạo là người còn tuổi tái cử (sinh năm 1963) nhưng không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Bên cạnh ông Phùng Xuân Nhạ, có 6 Bộ trưởng khác không tham gia Trung ương, tuy nhiên các Bộ trưởng này đều đã quá tuổi tái cử (Ngô Xuân Lịch; Phạm Hồng Hà; Nguyễn Xuân Cường; Lê Vĩnh Tân; Nguyễn Ngọc Thiện và Mai Tiến Dũng).

Một số Bộ trưởng đã được phân công công tác khác như: Bộ trưởng Tài Chính Đinh Tiến Dũng được phân công làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh được phân công làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc Đỗ Văn Chiến được phân công làm Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.

Ngoài ra, Bộ trưởng Ngoai giao Phạm Bình Minh đang giữ cương vị Phó Thủ tướng và là Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII và Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái là Uỷ viên Ban Bí thư khoá XIII.

Chiều nay, Quốc hội thực hiện các thủ tục phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Sau đó, Quốc hội nghe Tờ trình danh sách để phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Quốc hội thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Nguồn: vtc

You may also like...

Loading...