Vừa xong: 3 ᴄảɴʜ sáᴛ ʜʏ sɪɴʜ ᴋʜɪ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ǫᴜáɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ᴛʀêɴ đườɴɢ ǫᴜᴀɴ ʜᴏᴀ ở Hà Nội

3 ᴄʜɪếɴ sỹ ᴛʜᴜộᴄ độɪ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴘᴄᴄᴄ&ᴄɴᴄʜ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ᴄầᴜ ɢɪấʏ đã ʜʏ sɪɴʜ ᴋʜɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ᴛạɪ ǫᴜáɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ᴛʀêɴ đườɴɢ ǫᴜᴀɴ ʜᴏᴀ (ᴄầᴜ ɢɪấʏ, ʜà ɴộɪ) ᴠàᴏ ᴄʜɪềᴜ 1/8.

ᴋʜᴜ ᴠựᴄ xảʏ ʀᴀ ᴄʜáʏ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đầᴜ, ᴠàᴏ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴛʀêɴ, ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄʜáʏ ᴛạɪ ǫᴜáɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ số 231 ǫᴜᴀɴ ʜᴏᴀ đã ʙáᴏ ᴄʜᴏ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ.

ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ʙáᴏ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴘᴄᴄᴄ&ᴄɴᴄʜ ᴄầᴜ ɢɪấʏ ᴠà Đốɴɢ Đᴀ ʜᴜʏ độɴɢ íᴛ ɴʜấᴛ 5 xᴇ ᴄứᴜ ʜỏᴀ ᴄùɴɢ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ᴄáɴ ʙộ ᴄʜɪếɴ sĩ đếɴ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴅậᴘ ʟửᴀ.

ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ᴄộᴛ ᴋʜóɪ ʙốᴄ ʟêɴ ᴄᴀᴏ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ᴍéᴛ ᴛừ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛầɴɢ ᴛᴜᴍ ǫᴜâʏ ᴛôɴ ᴄủᴀ ɴɢôɪ ɴʜà. 2 xᴇ ᴄứᴜ ᴛʜươɴɢ ᴄũɴɢ ᴄó ᴍặᴛ ᴛʀướᴄ ᴄửᴀ ǫᴜáɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ.

xᴇ ᴄứᴜ ᴛʜươɴɢ ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ.

ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ.

ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄũɴɢ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ. Đếɴ ʜơɴ 15ʜ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, đáᴍ ᴄʜáʏ ᴄơ ʙảɴ đượᴄ ᴋʜốɴɢ ᴄʜế.

ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sơ ʙộ ʙᴀɴ đầᴜ, đáᴍ ᴄʜáʏ xᴜấᴛ ᴘʜáᴛ ᴛừ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛầɴɢ 6 ǫᴜáɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ᴄᴀᴏ 6 ᴛầɴɢ đᴀɴɢ ᴅừɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ để sửᴀ ᴄʜữᴀ. ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ, ᴄứᴜ ɴạɴ, ᴄứᴜ ʜộ, ᴄó 3 ᴄʜɪếɴ sỹ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴛʜᴜộᴄ độɪ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴘᴄᴄᴄ&ᴄɴᴄʜ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ᴄầᴜ ɢɪấʏ đã ʜʏ sɪɴʜ. ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʜà ɴộɪ đᴀɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʟàᴍ ʀõ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴋʜᴏảɴɢ 8ʜ52 ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ᴍộᴛ ᴠụ ʜỏᴀ ʜᴏạɴ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ɴʜà số 6ᴀ ɴɢõ 92 ɴɢᴜʏễɴ ᴋʜáɴʜ ᴛᴏàɴ (ǫᴜᴀɴ ʜᴏᴀ, ᴄầᴜ ɢɪấʏ). ɴɢôɪ ɴʜà 4 ᴛầɴɢ, ᴄó ᴅɪệɴ ᴛíᴄʜ ᴋʜᴏảɴɢ 60ᴍ2/sàɴ. ᴋʜᴜ ᴠựᴄ xảʏ ʀᴀ ᴄʜáʏ ở ᴛầɴɢ 3 ᴄó ᴅɪệɴ ᴛíᴄʜ ᴄʜáʏ ᴋʜᴏảɴɢ 10ᴍ2.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ᴄầᴜ ɢɪấʏ xᴜấᴛ 2 xᴇ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ᴄùɴɢ ᴄáɴ ʙộ ᴄʜɪếɴ sĩ đếɴ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴅậᴘ ʟửᴀ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴄứᴜ 2 ɴɢườɪ ᴍắᴄ ᴋẹᴛ ᴛʀêɴ ᴛầɴɢ 4 ʀᴀ ɴɢᴏàɪ ᴀɴ ᴛᴏàɴ.

ʜɪệɴ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠụ ᴄʜáʏ đᴀɴɢ đượᴄ ʟàᴍ ʀõ.

ᴛʜᴀɴʜ ʜà

ᴛʜᴇᴏ ʜᴛᴛᴘs://ᴛɪᴇɴᴘʜᴏɴɢ.ᴠɴ/𝟹-ᴄᴀɴʜ-sᴀᴛ-ʜʏ-sɪɴʜ-ᴋʜɪ-ᴄʜᴜᴀ-ᴄʜᴀʏ-ǫᴜᴀɴ-ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ-ᴛʀᴇɴ-ᴅᴜᴏɴɢ-ǫᴜᴀɴ-ʜᴏᴀ-ᴘᴏsᴛ𝟷𝟺𝟻𝟾𝟷𝟶𝟺.ᴛᴘᴏ

You may also like...