Vụ пữ sι̇пh lớp 12 ᴛ̲ử ʋ̲о̲п̲ց: Xem xét trách nhiệm, xử lý cá nhân liên quan xét nghiệm пồпց ᵭộ ᴄồп ᴄủа пạп пʜâп

ʟãɴʜ đạᴏ ᴛỉɴʜ ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ ᴄʜỉ đạᴏ xᴇᴍ xéᴛ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴠà xử ʟý đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ sᴀɪ ᴘʜạᴍ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ пồпց ᵭộ ᴄồп ᴄủᴀ ᴄʜáᴜ ʜồ ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ.

ʟúᴄ 14 ɢɪờ ɴɢàʏ 2.8, sở ᴛᴛ-ᴛᴛ ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ, sở ʏ ᴛế ᴄùɴɢ ᴍộᴛ số ʙᴀɴ ɴɢàɴʜ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄủᴀ ᴛỉɴʜ ʜọᴘ ʙáᴏ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛớɪ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴋʜɪếɴ ɴữ sɪɴʜ ʟớᴘ 12 ʙị ᴛ̲ử ʋ̲о̲п̲ց.

ʙố пạп пʜâп ʜồ ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ ᴛạɪ ʙᴜổɪ ʜọᴘ ʙáᴏ

ᴛɴ

ʜồ sơ ᴠụ áɴ đã ᴄʜᴜʏểɴ ᴄʜᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʜìɴʜ sự ᴋʜᴜ ᴠựᴄ 3

ʙᴜổɪ ʜọᴘ ʙáᴏ ᴄó ᴍờɪ đạɪ ᴅɪệɴ ᴄǫĐᴛ ʜìɴʜ sự ᴋʜᴜ ᴠựᴄ 3, ᴛʜᴜộᴄ ǫᴜâɴ ᴄʜủɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴋʜôɴɢ – ᴋʜôɴɢ ǫᴜâɴ ᴛʜᴀᴍ ᴅự ɴʜưɴɢ ᴅᴏ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ʙáᴏ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴋʜá ɢấᴘ ɴêɴ đơɴ ᴠị ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ. ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ʙáᴏ ᴄòɴ ᴄó ᴄʜᴀ ʀᴜộᴛ ɴữ sɪɴʜ ʜồ ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ, ʟà ôɴɢ ʜồ ʜᴏàɴɢ ʜùɴɢ.

ᴛʜᴇᴏ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴄáᴏ ʙáᴏ ᴄʜí đượᴄ sở ᴛᴛ-ᴛᴛ ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ ᴘʜáᴛ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʙáᴏ ᴄʜí, ᴠàᴏ ʟúᴄ 8 ɢɪờ 10 ᴘʜúᴛ ɴɢàʏ 28.6, ôɴɢ ʜᴏàɴɢ ᴠăɴ ᴍɪɴʜ (36 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ᴛᴘ.ᴘʜᴀɴ ʀᴀɴɢ – ᴛʜáᴘ ᴄʜàᴍ, ᴛỉɴʜ ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ), ʜɪệɴ ʟà ᴄáɴ ʙộ ᴄủᴀ ᴍộᴛ đơɴ ᴠị ǫᴜâɴ độɪ đóɴɢ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛỉɴʜ ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ xᴇ ô ᴛô ʙɪểɴ số 85ᴀ-074.07 ᴄʜạʏ ᴛừ ʜướɴɢ ᴄôɴɢ ᴠɪêɴ ʙɪểɴ ʙìɴʜ sơɴ đɪ ǫᴜảɴɢ ᴛʀườɴɢ 16.4 ᴠà ʀẽ ᴘʜảɪ để ᴠàᴏ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴠɪᴇᴛɪɴʙᴀɴᴋ ᴛʜì ᴠᴀ ᴄʜạᴍ ᴠớɪ ᴄʜáᴜ ʜồ ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ (18 ᴛᴜổɪ, ᴛʀú ᴛạɪ ᴋᴘ3, ᴘ.ᴛấɴ ᴛàɪ, ᴛᴘ.ᴘʜᴀɴ ʀᴀɴɢ – ᴛʜáᴘ ᴄʜàᴍ đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ xᴇ ᴍô ᴛô ʙɪểɴ số 85ʀ9-1279 ᴄʜạʏ ᴛừ ᴘʜíᴀ sᴀᴜ ʟêɴ). ʜậᴜ ǫᴜả ᴄʜáᴜ ʜồ ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ ᴛ̲ử ʋ̲о̲п̲ց.

ɴɢàʏ 30.6, ᴄǫĐᴛ ʜìɴʜ sự ᴋʜᴜ ᴠựᴄ 3, ǫᴜâɴ ᴄʜủɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴋʜôɴɢ – ᴋʜôɴɢ ǫᴜâɴ ᴄó ᴄôɴɢ ᴠăɴ số 69/Đᴛʜs-ᴋᴠ3 ɢửɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ – ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ, ᴠɪệɴ ᴋsɴᴅ ᴛᴘ.ᴘʜᴀɴ ʀᴀɴɢ – ᴛʜáᴘ ᴄʜàᴍ đề ɴɢʜị ʜỗ ᴛʀợ ᴄáᴄ ᴛʜủ ᴛụᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙᴀɴ đầᴜ: ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ᴛ̲ử ᴛ̲ʜι̲̇, ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ, ᴅựɴɢ ʟạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ…

ǫᴜᴀɴɢ ᴄảɴʜ ʙᴜổɪ ʜọᴘ ʙáᴏ

ᴛɴ

ɴɢàʏ 1.7, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ᴘʜᴀɴ ʀᴀɴɢ – ᴛʜáᴘ ᴄʜàᴍ đã ʙᴀɴ ʜàɴʜ ᴄáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴘʜâɴ ᴄôɴɢ ᴘʜó ᴛʜủ ᴛʀưởɴɢ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ, ᴘʜâɴ ᴄôɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪêɴ, ᴄáɴ ʙộ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴠề ᴛộɪ ᴘʜạᴍ đốɪ ᴠớɪ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴠà ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

ɴɢàʏ 12.7, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ᴘʜᴀɴ ʀᴀɴɢ – ᴛʜáᴘ ᴄʜàᴍ đã ʙᴀɴ ʜàɴʜ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ɢɪáᴍ địɴʜ số 472/ᴛʙ-ᴄsĐᴛ ᴠà ᴍờɪ ôɴɢ ʜồ ʜᴏàɴɢ ʜùɴɢ ʟà ʙố ᴄủᴀ ᴄʜáᴜ ʜồ ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ɢɪáᴍ địɴʜ ᴘʜáᴘ ʏ ᴠề ᴛ̲ử ᴛ̲ʜι̲̇ đốɪ ᴠớɪ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴛ̲ử ʋ̲о̲п̲ց ᴄủᴀ ᴄʜáᴜ ʜồ ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ.

ᴛʀᴏɴɢ đó ɴêᴜ ʀõ: “ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴄʜíɴʜ ǫᴜᴀ ɢɪáᴍ địɴʜ: đᴀ ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ ᴘʜầɴ ᴍềᴍ ᴄơ ᴛʜể. ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴄ̲ʜ̲ế̲ᴛ: ᴠì ɢɪᴀ đìɴʜ ᴋʜôɴɢ đồɴɢ ý ɢɪảɪ ᴘʜẫᴜ ᴛử ᴛʜɪ ǫᴜᴀ ᴄáᴄ ᴛʜươɴɢ ᴋʜáᴍ ʙêɴ ɴɢᴏàɪ ᴛử ᴛʜɪ, ᴋếᴛ ʜợᴘ ʙệɴʜ áɴ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄủᴀ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛỉɴʜ ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ. ɴʜậɴ địɴʜ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴄʜếᴛ ᴅᴏ ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ sọ ɴãᴏ ɴặɴɢ ᴅᴏ ᴠỡ xươɴɢ sọ, ᴛụ ᴍáᴜ ᴅướɪ ᴍàɴɢ ᴄứɴɢ ʙáɴ ᴄầᴜ ɴãᴏ ʜᴀɪ ʙêɴ, xᴜấᴛ ʜᴜʏếᴛ ᴋʜᴏᴀɴɢ ᴅướɪ ɴʜệɴ ʙáɴ ᴄầᴜ ɴãᴏ ʜᴀɪ ʙêɴ ᴛʀêɴ ᴠà ᴅướɪ ʟềᴜ, ɴãᴏ ᴘʜù ʟᴀɴ ᴛỏᴀ đɪềᴜ ᴛʀị ᴋʜôɴɢ ʜồɪ ᴘʜụᴄ”.

ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ đã ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴠɪệɴ ᴋsɴᴅ ᴛᴘ.ᴘʜᴀɴ ʀᴀɴɢ – ᴛʜáᴘ ᴄʜàᴍ, ᴄǫĐᴛ ʜìɴʜ sự ᴋʜᴜ ᴠựᴄ 3, ǫᴜâɴ ᴄʜủɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴋʜôɴɢ – ᴋʜôɴɢ ǫᴜâɴ ᴠà ᴠɪệɴ ᴋɪểᴍ sáᴛ ǫᴜâɴ sự ᴋʜᴜ ᴠựᴄ 2, ǫᴜâɴ ᴄʜủɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴋʜôɴɢ – ᴋʜôɴɢ ǫᴜâɴ ᴋʜáᴍ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ, ᴅựɴɢ ʟạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴠà ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

ɴɢàʏ 15.7, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ᴘʜᴀɴ ʀᴀɴɢ – ᴛʜáᴘ ᴄʜàᴍ đã ʜᴏàɴ ᴛấᴛ ᴄáᴄ ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛᴏàɴ ʙộ ʜồ sơ, ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴠà ᴛàɪ ʟɪệᴜ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄǫĐᴛ ʜìɴʜ sự ᴋʜᴜ ᴠựᴄ 3, ǫᴜâɴ ᴄʜủɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴋʜôɴɢ – ᴋʜôɴɢ ǫᴜâɴ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ. ʜɪệɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ǫᴜâɴ ᴄʜủɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴋʜôɴɢ – ᴋʜôɴɢ ǫᴜâɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ пồпց ᵭộ ᴄồп ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴋɪểᴍ ᴄʜứɴɢ

ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴄáᴏ, ᴠàᴏ ʟúᴄ 8 ɢɪờ 26 ᴘʜúᴛ ɴɢàʏ 28.6, ᴋʜᴏᴀ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ đã ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ đɪềᴜ ᴛʀị ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʜồ ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ ʙị ᴛᴀɪ ɴạɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ʜôɴ ᴍê. ᴋʜᴏᴀ ᴄấᴘ ᴄứᴜ đã ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴠà ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ʜộɪ ᴄʜẩɴ ᴛᴏàɴ ᴠɪệɴ ɴɢᴀʏ; ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄʜᴜʏểɴ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʟêɴ ᴋʜᴏᴀ ʜồɪ sứᴄ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ – ᴄʜốɴɢ độᴄ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄấᴘ ᴄứᴜ, đɪềᴜ ᴛʀị.

ᴛạɪ ᴋʜᴏᴀ ʜồɪ sứᴄ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ – ᴄʜốɴɢ độᴄ, ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛư ʟɪêɴ ᴛịᴄʜ 26/2014/ᴛᴛʟᴛ-ʙʏᴛ-ʙᴄᴀ ɴɢàʏ 23.7.2014 ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế ᴠà ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴠề ᴠɪệᴄ ǫᴜʏ địɴʜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ пồпց ᵭộ ᴄồп ᴛʀᴏɴɢ ᴍáᴜ ᴄủᴀ ɴɢườɪ đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴄơ ɢɪớɪ đườɴɢ ʙộ, ʙáᴄ sĩ đã ᴄʜỉ địɴʜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ пồпց ᵭộ ᴄồп ᴄʜᴏ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʜồ ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ; đồɴɢ ᴛʜờɪ ʟấʏ ᴍáᴜ ᴠà ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ пồпց ᵭộ ᴄồп ᴛʀᴏɴɢ ᴍáᴜ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ.

ᴋếᴛ ǫᴜả, đếɴ 11 ɢɪờ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ᴠɪêɴ đọᴄ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴛʀêɴ ᴍáʏ sɪɴʜ ʜóᴀ ᴠà ʟưᴜ ᴠàᴏ ᴘʜầɴ ᴍềᴍ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴇᴛʜᴀɴᴏʟ ʟà 0,79ɢ/ʟ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜấʏ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴋʜôɴɢ ʜợᴘ ʟý, ᴋʜᴏᴀ ʜóᴀ sɪɴʜ – ᴠɪ sɪɴʜ đã ʟɪêɴ ʜệ ᴠớɪ ᴋʜᴏᴀ ʜồɪ sứᴄ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ – ᴄʜốɴɢ độᴄ để xáᴄ ᴍɪɴʜ ʟạɪ ɴʜưɴɢ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ǫᴜá ɴặɴɢ ɴêɴ ɴɢườɪ ɴʜà đã xɪɴ ᴠề.

ǫᴜᴀ đề ɴɢʜị ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ᴘʜᴀɴ ʀᴀɴɢ – ᴛʜáᴘ ᴄʜàᴍ ᴠề ᴠɪệᴄ xáᴄ địɴʜ ʟạɪ ɴồɴɢ độ ᴄồɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍáᴜ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʜồ ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ, ɴɢàʏ 29.7, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ đã ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ số 1869/ʙᴠᴛ-ᴋʜᴛʜ ᴠề ᴠɪệᴄ ʙáᴏ ᴄáᴏ ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ пồпց ᵭộ ᴄồп ᴄủᴀ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʜồ ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ.

ʙáᴏ ᴄáᴏ ɴêᴜ: “ᴋʜɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ пồпց ᵭộ ᴄồп ᴛʀᴏɴɢ ᴍáᴜ, ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ᴠɪêɴ đã ᴋʜôɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ đúɴɢ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ (ᴋʜôɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ᴄʜạʏ ᴍẫᴜ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴄʜạʏ ᴍẫᴜ ʜᴜʏếᴛ ᴛʜᴀɴʜ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ɴʜâɴ). ʙêɴ ᴄạɴʜ đó, ᴋʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜấʏ ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴồɴɢ độ ᴄồɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍáᴜ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʙấᴛ ᴛʜườɴɢ, ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ᴠɪêɴ đã ᴋʜôɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ xᴇᴍ xéᴛ ᴠà ᴋý ᴛʀả ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ. ɴʜư ᴠậʏ, ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ пồпց ᵭộ ᴄồп ᴄủᴀ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʜồ ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴋɪểᴍ ᴄʜứɴɢ, ᴋʜôɴɢ đủ độ ᴛɪɴ ᴄậʏ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴘʜù ʜợᴘ ᴠớɪ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ɴʜâɴ”.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴅư ʟᴜậɴ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴘʜảɴ áɴʜ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛỉɴʜ ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ đã ᴄʜỉ đạᴏ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛỉɴʜ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄǫĐᴛ ʜìɴʜ sự ᴋʜᴜ ᴠựᴄ 3, ǫᴜâɴ ᴄʜủɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴋʜôɴɢ – ᴋʜôɴɢ ǫᴜâɴ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʟàᴍ ʀõ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ, sớᴍ ᴄó ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ʟàᴍ ʀõ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ để x.ử ʟý ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ. xᴇᴍ xéᴛ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴠà x.ử ʟý đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ sᴀɪ ᴘʜạᴍ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴồɴɢ độ ᴄồɴ ᴄủᴀ ᴄʜáᴜ ʜồ ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ. ɢɪᴀᴏ sở ʏ ᴛế ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛʜăᴍ ʜỏɪ ᴠà xɪɴ ʟỗɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜáᴜ ʜồ ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴀɴʜɴɪᴇɴ

You may also like...