Từ việc bé trai 8 tuổi bị chó Pitbull ᴄắɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ: Cần ᴄấᴍ nuôi tại gia, hàng chục quốc gia đã ᴄấᴍ nuôi chó Pitbull

ɴɢàʏ 22/7, ᴍộᴛ ʙé ᴛʀᴀɪ 8 ᴛᴜổɪ ở ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ ᴋʜɪ sᴀɴɢ ɴʜà ʙà ᴄʜơɪ đã ʙị ᴄʜó ᴘɪᴛʙᴜʟʟ ᴄủᴀ ɴʜà ʜàɴɢ xóᴍ ɴặɴɢ ᴄʜừɴɢ 30 ᴋɢ, ᴄắɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ. ʜơɴ ᴍộᴛ ɴăᴍ ᴛʀướᴄ, ở ʟᴏɴɢ ᴀɴ ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ᴄʜó ᴘɪᴛʙᴜʟʟ 30 ᴋɢ ᴠà 52 ᴋɢ ʙấᴛ ɴɢờ ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴍộᴛ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴛử ᴠᴏɴɢ, ɴɢườɪ ᴄʜủ ᴠàᴏ ᴄᴀɴ ɴɢăɴ ᴄũɴɢ ʙị ᴛʀọɴɢ ᴛʜươɴɢ.

ɴếᴜ ᴄʜịᴜ ᴋʜó ᴛìᴍ ᴋɪếᴍ, ᴄứ ᴍộᴛ ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ʟà sẽ ᴛʜấʏ ᴄó ᴠụ ᴄʜó ᴘɪᴛᴘᴜʟʟ ᴄắɴ ɴɢườɪ ᴛʜươɴɢ ᴠᴏɴɢ. ᴛôɪ ᴄũɴɢ ᴛừɴɢ xᴇᴍ ǫᴜᴀ đᴏạɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄᴏɴ ᴄʜó ᴘɪᴛᴘᴜʟʟ ɴɢᴏạᴍ ᴄʜặᴛ ᴠàᴏ ᴄổ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ᴄᴏɴ ᴅê. ᴍặᴄ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴄʜủ ᴅùɴɢ ɢɪàʏ, ɢậʏ đáɴʜ để ᴄᴀɴ ɴɢăɴ, ᴄᴏɴ ᴄʜó ᴠẫɴ ᴋʜôɴɢ ᴄʜịᴜ ʙᴜôɴɢ.

ʀõ ʀàɴɢ, ᴄʜó ᴘɪᴛʙᴜʟʟ ʟà ᴍộᴛ ɢɪốɴɢ ᴄʜó ʜᴜɴɢ ᴅữ, ʜᴀʏ ᴛấɴ ᴄôɴɢ ɴɢườɪ ᴠà ᴄáᴄ ᴠếᴛ ᴄắɴ ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ ɢâʏ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴄᴀᴏ. ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛʜườɴɢ ʟà ᴛʀẻ ᴇᴍ.

ɴʜɪềᴜ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ đã ᴄấᴍ ɢɪốɴɢ ᴄʜó ɴàʏ ʜᴏặᴄ ʙᴀɴ ʜàɴʜ ᴄáᴄ ʜạɴ ᴄʜế ɴʜấᴛ địɴʜ ᴠớɪ ᴠɪệᴄ ɴᴜôɪ ᴄʜúɴɢ. ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ đã ᴄấᴍ ɴᴜôɪ ᴄʜó ᴘɪᴛʙᴜʟʟ.

ᴄó ᴛʜể ᴋể ʀᴀ ᴛêɴ ᴍộᴛ số ɴướᴄ ɴʜư: ᴀʀɢᴇɴᴛɪɴᴀ, ʙᴀᴠᴀʀɪᴀ, ʙᴇʟᴀʀᴜs, ʙᴇʀᴍᴜᴅᴀ, Đᴀɴ ᴍạᴄʜ, ᴇᴄᴜᴀᴅᴏʀ, ᴘʜầɴ ʟᴀɴ, ᴘʜáᴘ, ɢᴜʏᴀɴᴀ, ɪʀᴇʟᴀɴᴅ, ɪsʀᴀᴇʟ, Ý, ʟᴀᴛᴠɪᴀ, ʟɪᴇᴄʜᴛᴇɴsᴛᴇɪɴ, ᴍᴀʟᴀʏsɪᴀ, ᴍᴀʟᴛᴀ, ɴᴇᴡ ᴢᴇᴀʟᴀɴᴅ, ɴᴀ ᴜʏ, ʙᴀ ʟᴀɴ, ʙồ Đàᴏ ɴʜᴀ, ᴘᴜᴇʀᴛᴏ ʀɪᴄᴏ, ʀᴏᴍᴀɴɪᴀ, ɴɢᴀ, sɪɴɢᴀᴘᴏʀᴇ, ᴛâʏ ʙᴀɴ ɴʜᴀ, ᴛʜụʏ sĩ, ᴛʜổ ɴʜĩ ᴋỳ, ᴄáᴄ ᴛɪểᴜ ᴠươɴɢ ǫᴜốᴄ Ả ʀậᴘ ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ (ᴜᴇᴀ), ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ, ᴠươɴɢ ǫᴜốᴄ ᴀɴʜ ᴠà ᴠᴇɴᴇᴢᴜᴇʟᴀ ʟà ᴄấᴍ ɴᴜôɪ ᴘɪᴛʙᴜʟʟ ᴛʀêɴ ᴛᴏàɴ ǫᴜốᴄ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, 15/16 ʙᴀɴɢ ở Đứᴄ ᴄấᴍ ᴄʜó ᴘɪᴛʙᴜʟʟ. ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴍộᴛ số ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛạɪ ᴄáᴄ ɴướᴄ Úᴄ, Áᴏ, ʙỉ, ʙʀᴀᴢɪʟ, ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ, ᴄᴀɴᴀᴅᴀ, ɴʜậᴛ ʙảɴ ᴄũɴɢ ᴄấᴍ ɴᴜôɪ ɢɪốɴɢ ᴄʜó ɴàʏ.

ᴄáᴄ ɴướᴄ ᴋể ᴛʀêɴ, ʟᴜậᴛ ᴘʜáᴘ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄʜặᴛ ᴄʜẽ, ý ᴛʜứᴄ ɴɢườɪ ɴᴜôɪ đᴀ số ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛồɪ ᴍà ʜọ ᴄòɴ ᴄấᴍ ᴛʜì ᴛôɪ ɴɢʜĩ, ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ɴɢᴜʏ ʜạɪ ᴍà ɢɪốɴɢ ᴄʜó ɴàʏ ɢâʏ ʀᴀ, ᴋʜɪ ɴɢườɪ ᴄʜủ ᴄòɴ ʟơ ʟà, ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ɴʜốᴛ, xíᴄʜ ᴋỹ ʟưỡɴɢ ʜᴀʏ ʀọ ᴍõᴍ ᴛʜì ᴛốᴛ ɴʜấᴛ ʟà ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ɴêɴ ᴄấᴍ ɴᴜôɪ ʟᴏạɪ ᴄʜó ᴅữ ɴàʏ.

ᴘʜảɴ ʜồɪ ʙáᴏ ᴛᴜổɪ ᴛʀẻ, ʙạɴ đọᴄ ᴛêɴ ʜɪệᴘ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴘɪᴛʙᴜʟʟ ʟà ɢɪốɴɢ ᴄʜó ʀấᴛ ʜᴜɴɢ ᴅữ ɴêɴ ᴋʜɪ ɴᴜôɪ ʙắᴛ ʙᴜộᴄ ᴘʜảɪ ǫᴜᴀ ʟớᴘ ʜᴜấɴ ʟᴜʏệɴ ᴠà ʀᴀ ɴɢᴏàɪ đườɴɢ ᴘʜảɪ ᴅùɴɢ ʀọ ᴍõᴍ. Ở ɴướᴄ ᴛᴀ ᴛʜì ɴʜư ᴛʜế ʟạɪ ʀấᴛ ʜɪếᴍ ɴêɴ đã ᴛừɴɢ xảʏ ʀᴀ ɴʜɪềᴜ ᴠụ ᴄʜó ᴄắɴ ᴄʜếᴛ ɴɢườɪ, ᴍộᴛ số ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴó ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄòɴ ᴄắɴ ᴄʜếᴛ ᴄả ᴄʜủ ɴʜâɴ.

ᴛươɴɢ ᴛự, ʙạɴ ᴀɴʜ ᴛʜư ủɴɢ ʜộ ǫᴜʏ địɴʜ ɴᴜôɪ ᴄʜó ᴘʜảɪ đăɴɢ ᴋý, ᴄʜó ᴘʜảɪ ǫᴜᴀ ʜᴜấɴ ʟᴜʏệɴ, ᴄó ᴄʜứɴɢ ᴄʜỉ ᴋɪểᴍ ᴅịᴄʜ ʜằɴɢ ɴăᴍ. ʙởɪ ɴɢườɪ ɴᴜôɪ ᴄʜó đᴀ ᴘʜầɴ ᴄó ᴋɪɴʜ ᴛế ᴅư ᴅả, ɴếᴜ đã ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ ɴᴜôɪ ᴛʜì ᴘʜảɪ ᴄʜịᴜ ᴛʜêᴍ ᴄʜɪ ᴘʜí ɴàʏ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, ᴍộᴛ ʙạɴ đọᴄ ᴄʜɪᴀ sẻ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɴướᴄ đã ᴄấᴍ ɴᴜôɪ ʟᴏàɪ ᴄʜó ᴘɪᴛʙᴜʟʟ ᴠà đề ɴɢʜị ᴄấᴍ ɴᴜôɪ ʟᴏàɪ ᴄʜó ɴàʏ ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, ᴠì ᴛʜựᴄ ᴛế đã xảʏ ʀᴀ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴠụ ᴠɪệᴄ đáɴɢ ᴛɪếᴄ ᴛừ ʟᴏàɪ ᴄʜó ɴàʏ.

ʙạɴ đọᴄ ᴠăɴ ᴍɪɴʜ ᴠɪếᴛ: “ᴄầɴ sớᴍ ᴄó ʟᴜậᴛ xử ᴘʜạᴛ ᴛʜậᴛ ɴặɴɢ ᴠề ɴᴜôɪ ᴄʜó ᴅữ. Đɪ đườɴɢ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴍᴀɴɢ ᴄᴏɴ ᴄʜó ʀấᴛ ᴛᴏ ʜá ʜốᴄ ᴍɪệɴɢ ᴛʀôɴɢ ᴠừᴀ ʙẩɴ ᴠừᴀ ɢʜê ɴʜưɴɢ ᴄʜả ᴀɪ ᴅáᴍ ɴóɪ ᴠì ɴóɪ ʟà đáɴʜ ɴʜᴀᴜ”.

ᴛʀở ʟạɪ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄủᴀ ʙé ᴛʀᴀɪ 𝟾 ᴛᴜổɪ xấᴜ số, ʟᴜậᴛ sư ᴠươɴɢ ǫᴜốᴄ ǫᴜỳɴʜ – ᴘʜó ᴄʜủ ɴʜɪệᴍ Đᴏàɴ ʟᴜậᴛ sư ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ – ɴʜậɴ địɴʜ ᴍọɪ ɴɢườɪ đềᴜ ʙɪếᴛ ᴄʜó ᴘɪᴛʙᴜʟʟ ʟà ʟᴏạɪ độɴɢ ᴠậᴛ ᴄó ᴛíɴʜ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ ᴄᴀᴏ. Ở đâʏ, ᴄᴏɴ ᴄʜó ᴄủᴀ ʜàɴɢ xóᴍ, ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴍᴀɴɢ ᴠề ᴠà ʜᴀʏ xíᴄʜ ʟạɪ ᴛʜᴇᴏ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄủᴀ ᴄʜủ sở ʜữᴜ.

“ᴋʜɪ ᴄó ᴛʀẻ ᴄᴏɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà, ɴɢườɪ ʟớɴ ᴘʜảɪ ᴄó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴠớɪ ᴠậᴛ ɴᴜôɪ đó. ᴄʜáᴜ ʙé ᴛự đɪ ʀᴀ ᴘʜíᴀ sᴀᴜ ʀồɪ ɢặᴘ ɴạɴ, đâʏ ʟà ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ʟớɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ǫᴜảɴ ʟý ᴛʀẻ ᴄᴏɴ, ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛʀáᴄʜ ᴄʜủ sở ʜữᴜ ᴄᴏɴ ᴘɪᴛʙᴜʟʟ đượᴄ” – ʟᴜậᴛ sư ǫᴜỳɴʜ ᴄʜɪᴀ sẻ.

ɴóɪ ᴠề đề xᴜấᴛ ᴄấᴍ ɴᴜôɪ ᴄʜó ᴅữ, ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ʙạɴ đọᴄ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄầɴ ᴘʜảɪ ᴄấᴍ ɴᴜôɪ ʟᴏàɪ ᴄʜó ᴅữ ɴàʏ ᴛạɪ ɢɪᴀ, ᴄòɴ ᴠɪệᴄ ɴᴜôɪ để sử ᴅụɴɢ ᴠàᴏ ᴄáᴄ ᴍụᴄ đíᴄʜ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ ɴʜư ʜᴜấɴ ʟᴜʏệɴ ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàɴʜ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ǫᴜâɴ độɪ, ʜảɪ ǫᴜᴀɴ, ʙɪểᴜ ᴅɪễɴ xɪếᴄ, ɴᴜôɪ ở ᴄáᴄ đɪểᴍ ᴛʜᴀᴍ ǫᴜᴀɴ, ᴅᴜ ʟịᴄʜ, ᴠườɴ ᴛʜú, ᴛʜɪ đấᴜ ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ… ᴄầɴ đượᴄ ǫᴜảɴ ʟý ᴋỹ ᴄàɴɢ.

ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴛᴜổɪ ᴛʀẻ, ᴍộᴛ ᴄáɴ ʙộ ᴛʜú ʏ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ǫᴜảɴ ʟý ʜɪệɴ ɴᴀʏ ʙắᴛ ʙᴜộᴄ ᴄʜủ ɴᴜôɪ ᴘʜảɪ đăɴɢ ᴋý ᴠớɪ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ; xíᴄʜ, ɴʜốᴛ ʜᴏặᴄ ɢɪữ ᴄʜó ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜôɴ ᴠɪêɴ ɢɪᴀ đìɴʜ; ʙảᴏ đảᴍ ᴠệ sɪɴʜ ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ, ᴋʜôɴɢ ảɴʜ ʜưởɴɢ xấᴜ ᴛớɪ ɴɢườɪ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ; ʀọ ᴍõᴍ ᴄʜᴏ ᴄʜó ʜᴏặᴄ xíᴄʜ ɢɪữ ᴄʜó ᴠà ᴄó ɴɢườɪ ᴅắᴛ ᴋʜɪ đưᴀ ᴄʜó ʀᴀ ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ; ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴘʜòɴɢ ʙệɴʜ ᴅạɪ ᴄʜᴏ ᴄʜó…

ᴍặᴛ ᴋʜáᴄ ᴄʜủ sở ʜữᴜ ᴄó ᴛʜể ʙị xử ᴘʜạᴛ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ʜìɴʜ sự ɴếᴜ để ᴠậᴛ ɴᴜôɪ ʟàᴍ ᴄʜếᴛ ɴɢườɪ ʜᴏặᴄ ɢâʏ ᴛổɴ ᴛʜươɴɢ ᴄơ ᴛʜể 31 – 60% ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ.

ᴄũɴɢ ɴʜư ɴᴜôɪ ɢɪᴀ súᴄ ɢɪᴀ ᴄầᴍ, ɴᴜôɪ ᴄʜó ᴘʜảɪ đăɴɢ ᴋý ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ, sᴏɴɢ ʜầᴜ ɴʜư ʀấᴛ íᴛ ɢɪᴀ đìɴʜ đăɴɢ ᴋý ɴᴜôɪ ᴄʜó, ᴋể ᴄả ᴄʜó ᴅữ ɴʜư ᴘɪᴛʙᴜʟʟ, ʙᴇᴄɢɪᴇ…

ᴠề ᴠɪệᴄ đề xᴜấᴛ ᴄấᴍ ɴᴜôɪ ʟᴏàɪ ᴄʜó ᴅữ ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, ᴄáɴ ʙộ ɴàʏ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ʜɪệɴ ᴄʜưᴀ ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ ɴàᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠɪệᴄ ɴàʏ. “ʀấᴛ ᴋʜó ᴄấᴍ ʙởɪ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ xᴇᴍ ʟᴏàɪ ᴄʜó ɢɪốɴɢ ʙảᴏ ᴠệ ᴛʀôɴɢ ɴʜà. ᴅù ᴠậʏ ɴếᴜ ᴄó ǫᴜʏ địɴʜ ᴄʜặᴛ ʜơɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ǫᴜảɴ ʟý ᴄʜó ᴅữ ᴛʜì ᴄó ᴛʜể ʜạɴ ᴄʜế đượᴄ ᴄáᴄ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴛươɴɢ ᴛự xảʏ ʀᴀ” – ᴠị ᴄáɴ ʙộ ɴàʏ ɴóɪ.

ᴛʜᴇᴏ: ᴠɴᴇxᴘʀᴇss/ ᴛᴜổɪ ᴛʀẻ.

You may also like...