Sứᴄ ᴋʜỏᴇ Của Người Đàɴ Ôɴɢ 49 Tuổi Ở TP.HCM Sau Khi ʙị ᴛɪêᴍ ɴʜầᴍ 𝟸 ᴍũɪ ᴠắᴄ Xɪɴ ᴠᴇʀᴏ ᴄᴇʟʟ Trong 1 Phút

ᴄʜưᴀ đầʏ 𝟷 ᴘʜúᴛ, ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ 𝟺𝟿 ᴛᴜổɪ ở ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛɪêᴍ 𝟸 ᴍũɪ ᴠắᴄ xɪɴ ᴠᴇʀᴏ ᴄᴇʟʟ

ᴛᴛᴏ – ʟúᴄ 𝟿ʜ𝟹𝟻 ɴɢàʏ 𝟷𝟻-𝟾, ᴀɴʜ ᴘʜạᴍ ǫᴜốᴄ ʙảᴏ (𝟺𝟿 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ᴘʜườɴɢ 𝟷𝟷, ǫᴜậɴ ɢò ᴠấᴘ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ) đã ᴛɪêᴍ 𝟸 ᴍũɪ ᴠắᴄ xɪɴ ᴠᴇʀᴏ ᴄᴇʟʟ ᴛạɪ ʜᴀɪ ʙàɴ ᴛɪêᴍ ʟɪềɴ ᴋề ɴʜᴀᴜ.

“ɢɪấʏ xáᴄ ɴʜậɴ đã ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿” ᴄủᴀ ᴀɴʜ ʙảᴏ. ᴘʜíᴀ ᴛʀêɴ ᴄó ᴅòɴɢ ɢʜɪ ᴄʜú “ᴛɪêᴍ ʟɪêɴ ᴛụᴄ 𝟸 ᴍũɪ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ sɪɴᴏᴘʜᴀʀᴍ 𝟿ʜ𝟹𝟻 ɴɢàʏ 𝟷𝟻-𝟾-𝟸𝟶𝟸𝟷”, ᴘʜíᴀ ᴅướɪ ᴄʜỉ ᴋý ᴠà đóɴɢ ᴍộᴄ xáᴄ ɴʜậɴ ở ô ᴍũɪ 𝟷 – Ảɴʜ: ᴀɴʜ ʙảᴏ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ

ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟻-𝟾, ᴀɴʜ ᴘʜạᴍ ǫᴜốᴄ ʙảᴏ (𝟺𝟿 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ᴘʜườɴɢ 𝟷𝟷, ǫᴜậɴ ɢò ᴠấᴘ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ) ᴘʜảɴ áɴʜ ᴠớɪ ᴛᴜổɪ ᴛʀẻ ᴏɴʟɪɴᴇ ᴀɴʜ ʙị ᴛɪêᴍ ʜᴀɪ ᴍũɪ ᴠắᴄ xɪɴ ᴠᴇʀᴏ ᴄᴇʟʟ ᴄủᴀ sɪɴᴏᴘʜᴀʀᴍ ᴠàᴏ ʟúᴄ 𝟿ʜ𝟹𝟻 ᴄùɴɢ ɴɢàʏ ᴛạɪ đɪểᴍ ᴛɪêᴍ ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴄs ɴɢᴜʏễɴ ᴅᴜ (ᴘʜườɴɢ 𝟷𝟷, ǫᴜậɴ ɢò ᴠấᴘ).

ᴀɴʜ ʙảᴏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, sᴀᴜ ᴋʜɪ đᴏ ɴʜịᴘ ᴛɪᴍ ᴠà ʜᴜʏếᴛ áᴘ, ᴀɴʜ đượᴄ ʜướɴɢ ᴅẫɴ đếɴ ʙàɴ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ. ᴛạɪ đâʏ, ᴀɴʜ đưᴀ ʜồ sơ ᴄʜᴏ ᴍộᴛ ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ʀồɪ ɴɢồɪ xᴜốɴɢ ɢʜế, ᴍặᴛ ǫᴜᴀʏ ʜướɴɢ ᴋʜáᴄ.

ɴɢườɪ ɴàʏ đã ᴛɪêᴍ ᴍũɪ 𝟷 ᴠắᴄ xɪɴ ᴠᴇʀᴏ ᴄᴇʟʟ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ ʙảᴏ ᴠà ɢʜɪ ᴛʀêɴ ᴘʜɪếᴜ sàɴɢ ʟọᴄ đã ᴛɪêᴍ ᴍũɪ 𝟷. ᴠừᴀ đứɴɢ ᴅậʏ, ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế đứɴɢ ʙàɴ ᴋế ʙêɴ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴀɴʜ ʙảᴏ ɴɢồɪ xᴜốɴɢ. ᴄʜỉ ᴛʀᴏɴɢ ᴛíᴄʜ ᴛắᴄ, ᴀɴʜ ʙảᴏ ʙị ᴛɪêᴍ ᴛʜêᴍ ᴍũɪ ᴠắᴄ xɪɴ ᴛʜứ 𝟸.

“ᴛôɪ ᴠừᴀ đứɴɢ ʟêɴ ᴛʜì ᴄó ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ʙàɴ ᴋế ʙêɴ ɴóɪ ᴛôɪ ɴɢồɪ xᴜốɴɢ. ᴛôɪ ᴛʜấʏ ʜọ ᴄầᴍ ᴍɪếɴɢ ʙôɴɢ ɢòɴ ɴêɴ ᴛưởɴɢ ᴄầɴ sáᴛ ᴛʀùɴɢ ᴛʜêᴍ. ʀồɪ ᴛôɪ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ đᴀᴜ đᴀᴜ ɴêɴ ǫᴜᴀʏ ʟạɪ ᴛʜì ɴɢườɪ ɴàʏ đã ᴛɪêᴍ ᴛôɪ ᴛʜêᴍ 𝟷 ᴍũɪ ɴữᴀ” – ᴀɴʜ ʙảᴏ ᴋể ʟạɪ.

ᴀɴʜ ʙảᴏ ᴛʜắᴄ ᴍắᴄ ɴêɴ ʜỏɪ ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế đã ᴛɪêᴍ ᴍũɪ ᴛʜứ 𝟸 ᴛʜì ɴɢườɪ ɴàʏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʟà đã ᴛɪêᴍ ɴʜầᴍ.

sᴀᴜ đó, ᴀɴʜ ʙảᴏ ɴằᴍ ɴɢʜỉ ɴɢơɪ, ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ sᴀᴜ ᴛɪêᴍ. ᴋʜᴏảɴɢ ᴄʜụᴄ ᴘʜúᴛ sᴀᴜ, ᴀɴʜ ᴄó ʙɪểᴜ ʜɪệɴ đᴀᴜ đầᴜ, ʜᴜʏếᴛ áᴘ ᴄᴀᴏ. ʟúᴄ ɴàʏ, ᴍộᴛ ɴɢườɪ đạɪ ᴅɪệɴ đɪểᴍ ᴛɪêᴍ ᴛʀáᴄʜ ᴀɴʜ ʙảᴏ ᴛạɪ sᴀᴏ ʟạɪ để ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ᴛɪêᴍ 𝟸 ᴍũɪ.

Đếɴ ᴛʀưᴀ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ᴀɴʜ ʙảᴏ đượᴄ ᴠề ɴʜà, ɴʜưɴɢ ɴʜịᴘ ᴛɪᴍ ᴛự đᴏ ᴛạɪ ɴʜà ʟêɴ đếɴ 𝟷𝟸𝟺 ɴʜịᴘ/ᴘʜúᴛ. ʟᴏ ʟắɴɢ, ᴀɴʜ ʙảᴏ ɢọɪ đɪệɴ đếɴ ᴠị ʙáᴄ sĩ ʜồɪ sứᴄ sᴀᴜ ᴛɪêᴍ ᴛạɪ đɪểᴍ ᴛʀêɴ ᴠà đượᴄ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ǫᴜᴀʏ ʟạɪ đɪểᴍ ᴛɪêᴍ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ʟấʏ ɢɪấʏ xáᴄ ɴʜậɴ sᴀᴜ ᴛɪêᴍ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ɴɢườɪ ᴄấᴘ ɢɪấʏ xáᴄ ɴʜậɴ sᴀᴜ ᴛɪêᴍ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴠụ ᴠɪệᴄ đáɴɢ ᴛɪếᴄ xảʏ ʀᴀ ʟà ʟỗɪ ᴄủᴀ ᴀɴʜ ʙảᴏ. “ɴɢườɪ ɴàʏ ɴóɪ ʟỗɪ ᴅᴏ ᴛôɪ, đã ᴛɪêᴍ 𝟷 ᴍũɪ ʀồɪ ᴋʜôɴɢ đɪ ᴍà ᴄòɴ ɴɢồɪ xᴜốɴɢ ʙàɴ ᴋế ʙêɴ để ᴛɪêᴍ ᴍũɪ 𝟸” – ᴀɴʜ ʙảᴏ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʜêᴍ.

ᴛốɪ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, đạɪ ᴅɪệɴ ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ 𝟷𝟷, ǫᴜậɴ ɢò ᴠấᴘ xáᴄ ɴʜậɴ ᴄó ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴛʀêɴ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴋʜᴏảɴɢ ᴄáᴄʜ ɢɪữᴀ ʜᴀɪ ʙàɴ ᴛɪêᴍ ᴄáᴄʜ ɴʜᴀᴜ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸ᴍ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴛɪêᴍ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ᴄó ʜỏɪ ᴀɴʜ ʙảᴏ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ɴɢʜᴇ ᴀɴʜ ᴛʀả ʟờɪ.

“ᴛâᴍ ʟý ᴀɪ đɪ ᴛɪêᴍ ᴄũɴɢ ʟᴏ ʟắɴɢ. ɴʜưɴɢ ɴếᴜ ʀơɪ ᴠàᴏ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴘʜảɪ ᴛɪêᴍ ʜᴀɪ ᴍũɪ ᴄùɴɢ ʟúᴄ ᴛʜì ɴɢườɪ ᴛɪêᴍ ᴘʜảɴ ứɴɢ ᴄũɴɢ ᴅễ ʜɪểᴜ. ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đã ɴắᴍ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴠà ʟɪêɴ ʜệ ʜỏɪ ᴛʜăᴍ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴàʏ. ᴠề ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ ʏ ᴛế đã ᴄử ʙáᴄ sĩ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ” – ᴠị ɴàʏ ᴄʜɪᴀ sẻ.

ʙáᴄ sĩ ᴠũ ᴠăɴ Đàᴏ (ʜồɪ sứᴄ sᴀᴜ ᴛɪêᴍ ᴛạɪ đɪểᴍ ᴛɪêᴍ ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴄs ɴɢᴜʏễɴ ᴅᴜ ɴɢàʏ 𝟷𝟻-𝟾) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʜɪệɴ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴄủᴀ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛʀêɴ đã ổɴ địɴʜ. ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ ᴠɪệᴄ ᴛɪêᴍ 𝟸 ᴍũɪ ᴠắᴄ xɪɴ ᴄùɴɢ ʟúᴄ ᴄó ảɴʜ ʜưởɴɢ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ɴɢườɪ ᴛɪêᴍ ᴋʜôɴɢ, ʙáᴄ sĩ Đàᴏ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴋʜᴜʏếɴ ᴄáᴏ ᴄʜᴜɴɢ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ảɴʜ ʜưởɴɢ ɴʜɪềᴜ.

“ᴛôɪ đã ᴄʜᴏ số đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴠà ᴋếᴛ ɴốɪ ᴢᴀʟᴏ ᴠớɪ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴàʏ. ɴếᴜ ɢặᴘ ʙấᴛ ᴄứ ʙɪểᴜ ʜɪệɴ ɢì ʙấᴛ ổɴ, ʜọ sẽ ʟɪêɴ ʜệ ᴛôɪ để ᴋịᴘ ᴛʜờɪ ʜướɴɢ ᴅẫɴ” – ʙáᴄ sĩ Đàᴏ ɴóɪ.

Nguồn:https://news418media.com/2818/?fbclid=IwAR2jMgBBB1HJXsKpqkWYaCFCMyF4BE4SkF5wo7u2yaQYOhIyOlJUDxZ01do

You may also like...