Sắp bãi bỏ 1 số quyền lợi của quân nhân, công an nhân dân xuất ngũ

Từ ngày 1-12, quân nhân, công an xuất ngũ không còn hưởng trợ cấp xuất ngũ và học nghề.

Vừa qua, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 35/2021 về việc bãi bỏ 27 văn bản quy phạm pháp luật.

Trong đó, có hai văn bản liên quan đến chế độ của quân nhân, công an xuất ngũ là Quyết định 595/1993 và Quyết định 113/2004 sẽ được bãi bỏ từ 1-12 tới.

Hai quyết định này quy định về chế độ đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân (gọi tắt là quân nhân); sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân (gọi tắt là công an nhân dân) chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí khi xuất ngũ về địa phương.

Theo đó, quân nhân, công an nhân dân khi xuất ngũ sẽ được hưởng trợ cấp xuất ngũ và trợ cấp học nghề.

Về trợ cấp xuất ngũ, hiện nay, theo Quyết định 595/1993 và Quyết định 113/2004 quy định:

Đối với quân nhân, công an nhân dân thuộc diện hưởng lương được tính bằng cách lấy số năm công tác (tuổi quân đối với quân nhân, thâm niên đối với công an nhân dân) nhân với 1,5 tháng tiền lương cấp hàm hoặc bậc lương chuyên nghiệp và các khoản phụ cấp thâm niên; chức vụ (nếu có) đang hưởng trước khi xuất ngũ.

Đối với quân nhân, công an nhân dân thuộc diện hưởng sinh hoạt phí được tính bằng cách lấy số năm phục vụ tại ngũ nhân với 2 tháng tiền lương tối thiểu.

Về trợ cấp học nghề, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân khi xuất ngũ được hưởng chế độ trợ cấp tạo việc làm bằng sáu tháng tiền lương tối thiểu.

Tuy nhiên, hiện nay các trợ cấp trên đã được quy định trong Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản hướng dẫn hai luật này.

Cụ thể, đối với chế độ cho quân nhân khi xuất ngũ được quy định tại khoản 3 Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 và Điều 7 Nghị định 27/2016.

Theo đó, hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Đồng thời hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ được trợ cấp xuất ngũ một lần, cứ mỗi năm phục vụ trong quân đội được trợ cấp bằng hai tháng tiền lương cơ sở tại thời điểm xuất ngũ.

Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ thời hạn đủ 30 tháng, khi xuất ngũ được trợ cấp thêm hai tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng. Trường hợp, cá nhân xuất ngũ trước thời hạn 30 tháng thì thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm một tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

Hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự khi xuất ngũ được trợ cấp tạo việc làm bằng sáu tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ.

Đối với sĩ quan, hạ sĩ quan công an khi xuất ngũ sẽ được hưởng các chế độ theo khoản 3 Điều 41 Luật Công an nhân dân 2018 và Điều 5 Nghị định 49/2019.

Sĩ quan, hạ sĩ quan xuất ngũ được hưởng các chế độ sau:

Chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng một tháng tiền lương hiện hưởng.

Trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm với mức cứ một năm được trợ cấp bằng một tháng tiền lương của tháng liền kề trước khi sĩ quan, hạ sĩ quan thôi phục vụ trong công an nhân dân.

Ngoài ra, sĩ quan, hạ sĩ quan công an khi xuất ngũ được hưởng trợ cấp tạo việc làm bằng sáu lần mức lương cơ sở tại thời điểm xuất ngũ.

Nguồn: https://plo.vn/phap-luat/sap-bai-bo-1-so-quyen-loi-cua-quan-nhan-cong-an-nhan-dan-xuat-ngu-10302…

Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm thượng tướng cho thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Chủ tịch nước khẳng định, việc quyết định thăng quân hàm thượng tướng thể hiện sự quan tâm, tin tưởng sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng với Thứ trưởng Phạm Hoài Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (phải) trao quyết định thăng quân hàm thượng tướng cho Thứ trưởng Phạm Hoài Nam – Ảnh: TTXVN

Sáng 22-11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, thống lĩnh Các lực lượng vũ trang nhân dân, trao quyết định thăng quân hàm trước thời hạn từ phó đô đốc hải quân lên thượng tướng cho Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước và một số bộ, ngành.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, thượng tướng Phạm Hoài Nam là một cán bộ có lập trường, quan điểm, tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; được đào tạo cơ bản, chính quy, kiến thức và năng lực tốt; được rèn luyện, trưởng thành từ cơ sở; có nhiều kinh nghiệm trong chỉ huy, quản lý các đơn vị.

Thượng tướng cũng được giao đảm nhiệm nhiều cương vị chủ chốt và đều hoàn thành nhiệm vụ được giao: phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Quân chủng, tư lệnh Quân chủng Hải quân, thứ trưởng Bộ Quốc phòng; được bầu là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII và XIII.

Chủ tịch nước nêu rõ, sự đoàn kết, thống nhất cao của Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Chủ tịch nước yêu cầu, trên cơ sở nhiệm vụ được bộ trưởng Bộ Quốc phòng phân công, thượng tướng Phạm Hoài Nam tiếp tục chỉ đạo phát triển công nghiệp quốc phòng từng bước theo hướng hiện đại, lưỡng dụng, đáp ứng một phần nhu cầu vũ khí, trang bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nghiên cứu làm chủ công nghệ chế tạo và sản xuất được một số loại vũ khí chiến lược cần thiết cho phòng thủ đất nước…

Theo https://tuoitre.vn/chu-tich-nuoc-trao-quyet-dinh-thang-quan-ham-thuong-tuong-cho-thu-truong-bo-quoc-phong-202111221036224.htm

You may also like...