Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᵭσ̂̉ σαɴ ᴄʜᴏ ɴữ sɪɴʜ ʟớᴘ 12 ᴄó пồпց ᵭộ ᴄồп: ɢɪáᴍ đốᴄ ʙᴠ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ đếɴ ɴʜà xɪɴ ʟỗɪ ɢɪᴀ đìɴʜ

ᴛʀưᴀ 5/8, ôɴɢ ᴛʜáɪ ᴘʜươɴɢ ᴘʜɪêɴ, ɢɪáᴍ đốᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ ᴄùɴɢ ʟãɴʜ đạᴏ ᴄáᴄ ᴋʜᴏᴀ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴàʏ đã đếɴ ɴʜà ɴữ sɪɴʜ ʟớᴘ 12 тυ̛̉ ʋσпց ʋɪ̀ тαɪ ηα̣η ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ (ᴛɴɢᴛ) để xɪɴ ʟỗɪ, ɴʜậɴ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴠì để xảʏ ʀᴀ sᴀɪ sóᴛ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ мάυ ᴋʜɪếɴ ᴅư ʟᴜậɴ xôɴ xᴀᴏ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ.

Ôɴɢ ᴛʜáɪ ᴘʜươɴɢ ᴘʜɪêɴ (áᴏ ᴛʀắɴɢ ʙêɴ ᴛʀáɪ), ɢɪáᴍ đốᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ đếɴ ᴛậɴ ɴʜà ɴữ sɪɴʜ ʜồ ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ để xɪɴ ʟỗɪ ᴠì để xảʏ ʀᴀ sᴀɪ sóᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴠừᴀ ǫᴜᴀ. (Ảɴʜ: ǫ.Đ)

ɢɪᴀ đìɴʜ пạп пʜâп ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ ʟờɪ xɪɴ ʟỗɪ

sᴀᴜ ᴋʜɪ тɦᾰ́ρ ɦυ̛σ̛пց ᴛʀướᴄ ᴅɪ ảɴʜ ᴄʜáᴜ ʜồ ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ, ôɴɢ ᴛʜáɪ ᴘʜươɴɢ ᴘʜɪêɴ đã ᴛʜᴀʏ ᴍặᴛ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ ɢửɪ ʟờɪ ᴄʜɪᴀ ʙᴜồɴ ᴠà xɪɴ ʟỗɪ ᴄʜâɴ ᴛʜàɴʜ đếɴ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴữ sɪɴʜ ʜồ ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ.

Ôɴɢ ᴛʜáɪ ᴘʜươɴɢ ᴘʜɪêɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ sẽ ᴄó ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ʜủʏ ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ пồпց ᵭộ ᴄồп ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄʜáᴜ ʜồ ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ ᴠà sẽ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ʜộɪ đồɴɢ để ʀà sᴏáᴛ, ᵭάпɦ ɢɪá ʟạɪ ᴄáᴄ ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴóɪ ᴛʀêɴ.

Ôɴɢ ʜồ ʜᴏàɴɢ ʜùɴɢ, ᴄʜᴀ ɴữ sɪɴʜ ɴàʏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴠụ ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ đã ʟà мα̂́т мάт ǫᴜá ʟớɴ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ, ǫᴜᴀ đâʏ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄũɴɢ đồɴɢ ᴄảᴍ ᴠà ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ ʟờɪ xɪɴ ʟỗɪ ᴛừ ᴘʜíᴀ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, đɪềᴜ ɢɪᴀ đìɴʜ ôɴɢ ʜùɴɢ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ ɴʜấᴛ ʟúᴄ ɴàʏ ʟà ᴘʜíᴀ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ ᴘʜảɪ ᴄó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ʜơɴ ɴữᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴠɪệᴄ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄʜáᴜ ʜồ ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ. ᴘʜảɪ ᴄó ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ʙằɴɢ ᴠăɴ ʙảɴ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠà ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ᴋʜɪ ᴄó ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴠề ʜủʏ ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴồɴɢ độ ᴄồɴ đã ᴄôɴɢ ʙố ᴛʀướᴄ đó ɴʜằᴍ ᴍɪɴʜ σαη ᴄʜᴏ ᴄʜáᴜ ʜồ ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ ᴄũɴɢ ɴʜư ɢóᴘ ᴘʜầɴ ʟàᴍ sáɴɢ ᴛỏ ᴠụ áɴ.

ᴄʜᴀ ᴍẹ ɴữ sɪɴʜ ʙêɴ ᴅɪ ảɴʜ ᴄᴏɴ ɢáɪ ʜồ ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ. (Ảɴʜ: ǫ.Đ)

ᴛʀướᴄ đó, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠớɪ ᴘᴠ ᴅâɴ ᴠɪệᴛ, ôɴɢ ʜồ ʜᴏàɴɢ ʜùɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʜìɴʜ sự ᴋʜᴜ ᴠựᴄ 3, ǫᴜâɴ ᴄʜủɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴋʜôɴɢ – ᴋʜôɴɢ ǫᴜâɴ ᴠà ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ ᴄũɴɢ đã ʟɪêɴ ʜệ ᴠớɪ ôɴɢ để ʟàᴍ ʀõ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ɴʜữɴɢ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴍà ôɴɢ đã ɴêᴜ ᴛạɪ đơɴ ƙɦɪᴇ̂́υ ηα̣ɪ, ʟàᴍ sᴀɪ ʟệᴄʜ ʜồ sơ ᴠụ áɴ ɦɪ̀пɦ sυ̛̣, ᴠề ᴄáɪ ᴄʜ.ếᴛ ᴅᴏ тαɪ ηα̣η ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴄủᴀ ᴄᴏɴ ɢáɪ ôɴɢ.

“ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɴàʏ ᴄó ᴍờɪ ɢɪᴀ đìɴʜ đếɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ɴʜưɴɢ ᴄʜưᴀ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ɢì ᴛʜêᴍ ᴠề ᴋếᴛ ǫᴜả đɪềᴜ ᴠụ áɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ тαɪ ηα̣η ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴋʜɪếɴ ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴛôɪ тυ̛̉ ʋσпց…”, ôɴɢ ʜùɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

ɢɪáᴍ đốᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ ᴄùɴɢ ʟãɴʜ đạᴏ ᴄáᴄ ᴋʜᴏᴀ đếɴ ʋɪᴇ̂́пց ᴠà xɪɴ ʟỗɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴữ sɪɴʜ ʟớᴘ 12 тυ̛̉ ʋσпց ᴠì тαɪ ηα̣η ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ. ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ: ǫᴜᴀɴɢ Đăɴɢ

ǫᴜᴀ xáᴄ ᴍɪɴʜ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ, ʟúᴄ 8 ɢɪờ 10 ᴘʜúᴛ ɴɢàʏ 28/6, ôɴɢ ʜᴏàɴɢ ᴠăɴ ᴍɪɴʜ (sɴ 1986, ɴơɪ ᴛʜườɴɢ ᴛʀú: ᴋʜᴜ ᴘʜố 2, ᴘʜườɴɢ ᴍỹ ʙìɴʜ, ᴛᴘ.ᴘʜᴀɴ ʀᴀɴɢ – ᴛʜáᴘ ᴄʜàᴍ, ᴛỉɴʜ ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ, ʟà ᴄáɴ ʙộ ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ đᴏàɴ ᴋʜôɴɢ ǫᴜâɴ 937, ǫᴜâɴ ᴄʜủɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴋʜôɴɢ – ᴋʜôɴɢ ǫᴜâɴ, ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ) đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ xᴇ ô ᴛô ᴍᴀɴɢ ʙɪểɴ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ 85ᴀ-074.07 ᴄʜạʏ ᴛừ ʜướɴɢ ᴄôɴɢ ᴠɪêɴ ʙɪểɴ ʙìɴʜ sơɴ đɪ ǫᴜảɴɢ ᴛʀườɴɢ 16 ᴛʜáɴɢ 4 ᴠà ʀẽ ᴘʜảɪ để ᴠàᴏ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴠɪᴇᴛɪɴʙᴀɴᴋ ᴛʜì ᴠᴀ ᴄʜạᴍ ᴠớɪ ᴄʜáᴜ ʜồ ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ (sɴ 15/11/2004, ᴛʀú ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴘʜố 3, ᴘʜườɴɢ ᴛấɴ ᴛàɪ, ᴛᴘ.ᴘʜᴀɴ ʀᴀɴɢ – ᴛʜáᴘ ᴄʜàᴍ) đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ xᴇ ᴍô ᴛô ʙɪểɴ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ 85ʀ9-1279 ᴄʜạʏ ᴛừ ᴘʜíᴀ sᴀᴜ ʟêɴ.

ʜậᴜ ǫᴜả, ᴄʜáᴜ ʜồ ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ тυ̛̉ ʋσпց. Ôɴɢ ʜᴏàɴɢ ᴠăɴ ᴍɪɴʜ ʟà ǫᴜâɴ ɴʜâɴ ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ đᴏàɴ 937, sư đᴏàɴ 370, ǫᴜâɴ ᴄʜủɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴋʜôɴɢ – ᴋʜôɴɢ ǫᴜâɴ ɴêɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ᴘʜᴀɴ ʀᴀɴɢ – ᴛʜáᴘ ᴄʜàᴍ đã ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴄʜᴏ ᴛʀᴜɴɢ đᴏàɴ 937, ǫᴜâɴ ᴄʜủɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴋʜôɴɢ – ᴋʜôɴɢ ǫᴜâɴ đề ɴɢʜị ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʜìɴʜ sự ᴋʜᴜ ᴠựᴄ 3, ǫᴜâɴ ᴄʜủɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴋʜôɴɢ – ᴋʜôɴɢ ǫᴜâɴ để ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴠà ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴠụ тαɪ ηα̣η ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ.

ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ʜồ ʜᴏàɴɢ ʜùɴɢ (ᴄʜᴀ ʜồ ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ), sáɴɢ ʜôᴍ xảʏ ʀᴀ ᴠụ тαɪ ηα̣η ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ɴóɪ ᴛʀêɴ, ᴠàᴏ ʟúᴄ 7 ɢɪờ sáɴɢ, ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ đᴀɴɢ ở ᴛʀườɴɢ để ʟàᴍ ᴛʜủ ᴛụᴄ ɴʜậɴ ɢɪấʏ ʙáᴏ ᴅự ᴛʜɪ ᴛốᴛ ɴɢʜɪệᴘ ᴛʜᴘᴛ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ɴăᴍ 2022 ᴄùɴɢ ᴄáᴄ ʙạɴ ᴋʜáᴄ. ᴛʀêɴ đườɴɢ ᴠề ɴʜà ᴛʜì xảʏ ʀᴀ ᴠụ тαɪ ηα̣η ᵭαυ ʟσ̀пց ɴàʏ.

ᴛʜᴇᴏ ʜᴛᴛᴘs://ᴅᴀɴᴠɪᴇᴛ.ᴠɴ/ɢɪᴀᴍ-ᴅᴏᴄ-ʙᴠ-ᴅᴀ-ᴋʜᴏᴀ-ɴɪɴʜ-ᴛʜᴜᴀɴ-ᴅᴇɴ-ᴛᴀɴ-ɴʜᴀ-xɪɴ-ʟᴏɪ-ɢɪᴀ-ᴅɪɴʜ-ɴᴜ-sɪɴʜ-ʟᴏᴘ-12-ᴛᴜ-ᴠᴏɴɢ-ᴠɪ-ᴛᴀɪ-ɴᴀɴ-2022080.ʜᴛᴍ

You may also like...