Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mua lại 2 xe công từng phục vụ mình

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có mong muốn được mua lại 2 chiếc xe ô tô Toyota Crown Royal từng phục vụ ông khi đương chức, hiện đã được Văn phòng Chính phủ đưa vào danh mục thanh lý tài sản.

Toyota Crown sau gần 30 năm sử dụng vẫn còn phong cách sang trọng

Văn phòng Chính phủ mới đây đã có văn bản lấy ý kiến bộ, ngành về việc thanh lý xe ô tô, trong đó có đề xuất mua thanh lý 2 xe biển xanh của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Theo Văn phòng Chính phủ, cơ quan này đang quản lý các xe ô tô Toyota Crown Royal từng phục vụ nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi còn tại nhiệm. Các xe này đã hết thời gian tính hao mòn theo quy định.

Hai xe ô tô này đã có thời gian sử dụng trên 20 năm, phải liên tục sửa chữa, phụ tùng thay thế khan hiếm, hiện không đáp ứng yêu cầu phục vụ. Văn phòng Chính phủ đã đưa các xe ô tô này vào danh mục thanh lý tài sản của cơ quan.

Trước nguyện vọng của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản xin ý kiến Bộ Tài chính về quy trình, thủ tục thực hiện thanh lý xe ô tô công.

Trả lời Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định của luật Quản lý, sử dụng tài sản công, trường hợp tài sản công hết hạn sử dụng theo quy định của pha’p luật thuộc trường hợp được thanh lý.

Trong đó, 2 xe ôtô công từng phục vụ nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thời gian sử dụng lần lượt là 23 năm và 24 năm, đều đã quá thời hạn sử dụng theo quy định tại Thông tư 45 ban hành năm 2018 của Bộ Tài chính. Theo quy định này, các xe ô tô công có thời hạn sử dụng 15 năm, nên cả 2 chiếc xe biển xanh Toyota Crown Royal 3.0 đều thuộc diện thanh lý theo quy định.

Cùng với đó, luật Quản lý, sử dụng tài sản công cũng quy định việc thanh lý tài sản công được thực hiện theo hình thức pha’ dỡ, hủy bỏ hoặc bán. Việc bán tài sản công được thực hiện theo hình thức đấu giá, trừ trường hợp các loại tài sản công có giá trị nhỏ sẽ bán theo hình thức niêm yết giá công khai hoặc bán chỉ định. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng dẫn theo Nghị định 151 năm 2017 lưu ý rằng, hình thức niêm yết giá và bán chỉ định không áp dụng với thanh lý xe ô tô công.

Căn cứ các quy định này, Bộ Tài chính đề nghị Văn phòng Chính phủ x.á.c định cụ thể hình thức bán thanh lý 2 chiếc xe kể trên theo quy định. Trường hợp thực hiện thanh lý theo phương thức bán chỉ định thì Văn phòng Chính phủ báo cáo Chính phủ xem xét, quyê’t định.

You may also like...

Loading...