Hα̃i hὺпց những trò chơi team building gợi ɗυ̣c

ʜìɴʜ ảɴʜ ᴘʜảɴ ᴄảᴍ ᴄủᴀ ᴍộᴛ số ᴘʜụ ɴữ ʟộᴛ áᴏ ɴɢựᴄ để “ᴛɪếᴘ ɴướᴄ” ᴛạɪ ʙãɪ ʙɪểɴ ᴄửᴀ ʟò ᴄʜỉ ʟà ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴠô số ᴛʀò ᴄʜơɪ ᴛᴇᴀᴍ ʙᴜɪʟᴅɪɴɢ ɢợɪ ᴅụᴄ ᴋʜɪếɴ ᴅư ʟᴜậɴ “ɴɢứᴀ ᴍắᴛ”.

ᴛᴇᴀᴍ ʙᴜɪʟᴅɪɴɢ ᴛʜô ᴛʜɪểɴ, ɢợɪ ᴅụᴄ…

ᴄầɴ ᴋể ʟạɪ, ɴɢàʏ 28.7 ᴠừᴀ ǫᴜᴀ, ᴍộᴛ ɴʜóᴍ ᴘʜụ ɴữ ᴋʜɪ ᴄʜơɪ ᴛʀò “đưᴀ ɴướᴄ ᴠề ɴɢᴜồɴ” ᴛạɪ ʙãɪ ʙɪểɴ ᴄửᴀ ʟò đã “ɴổɪ ʜứɴɢ” ʟộᴛ ᴄả áᴏ ɴɢựᴄ để ʟàᴍ ᴠậᴛ ᴅụɴɢ đựɴɢ ɴướᴄ. sự ᴠɪệᴄ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ “ɢâʏ ʙãᴏ” ᴅư ʟᴜậɴ ᴠà ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ sở ᴛạɪ đã ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ.

ᴍộᴛ ɴʜóᴍ ᴘʜụ ɴữ ʟộᴛ ᴄả áᴏ ɴɢựᴄ để ᴄʜơɪ ᴛʀò ᴄʜᴜʏềɴ ɴướᴄ

ᴄʜỤᴘ ᴍÀɴ ʜÌɴʜ

ᴛʀướᴄ đó, ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴄũɴɢ đã… ᴠô số ʟầɴ xôɴ xᴀᴏ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ᴛʀò ᴄʜơɪ ᴛᴇᴀᴍ ʙᴜɪʟᴅɪɴɢ ᴘʜảɴɢ ᴘʜấᴛ ʏếᴜ ᴛố ᴅᴜɴɢ ᴛụᴄ. Đáɴɢ ɴɢạᴄ ɴʜɪêɴ, ᴅù “ᴄáɪ ᴋếᴛ” ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ᴛʀò ᴄʜơɪ ᴘʜảɴ ᴄảᴍ đềᴜ ʟà sự ʟêɴ áɴ ᴄủᴀ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍạɴɢ, ᴛʜế ɴʜưɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛʀò ᴄʜơɪ ᴛᴇᴀᴍ ʙᴜɪʟᴅɪɴɢ “ᴛʀờɪ ơɪ đấᴛ ʜỡɪ” ᴠẫɴ ᴄó “đấᴛ sốɴɢ”, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ɢɪᴀ ᴛăɴɢ.

Đóɴ đọᴄ ᴋỳ 2: ʜãʏ ʙɪếᴛ ᴛừ ᴄʜốɪ!

ɴʜữɴɢ ᴛʀò ᴄʜơɪ ᴛᴇᴀᴍ ʙᴜɪʟᴅɪɴɢ ᴛʜɪếᴜ ᴛế ɴʜị, ʟố ʟăɴɢ, ɢợɪ ᴅụᴄ ᴄầɴ ᴘʜảɪ ʙị ᴛẩʏ ᴄʜᴀʏ. ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʙị ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄáᴄ ᴛʀò ᴄʜơɪ ᴛàᴏ ʟᴀᴏ, ᴠớ ᴠẩɴ ɴàʏ ᴘʜảɪ ʙɪếᴛ ᴛừ ᴄʜốɪ.

ᴄáᴄʜ đâʏ ᴋʜôɴɢ ʟâᴜ, ᴍộᴛ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ ɢʜɪ ʟạɪ ᴄảɴʜ ᴍộᴛ ɴʜóᴍ ɴɢườɪ ᴄʜơɪ ᴛʀò “ᴅậᴘ ʙóɴɢ ʙᴀʏ”. ᴛʜᴇᴏ đó, ᴍỗɪ độɪ ɢồᴍ ʜᴀɪ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ, ᴍộᴛ ɴᴀᴍ ᴠà ᴍộᴛ ɴữ. ᴛʜᴇᴏ ʟᴜậᴛ ᴄʜơɪ ᴍà ᴍᴄ đưᴀ ʀᴀ, ɴɢườɪ ɴữ ʙᴜộᴄ ᴘʜảɪ ᴄúɪ ɢậᴘ ɴɢườɪ ᴠàᴏ ᴛựᴀ ɢʜế đẩᴜ, ɴɢườɪ ɴᴀᴍ ᴛʀᴏɴɢ độɪ ᴛʜổɪ ʙóɴɢ ʙᴀʏ ʀồɪ ᴄʜạʏ ʟạɪ ɴɢườɪ ɴữ đặᴛ ʙóɴɢ ʙᴀʏ ɢɪữᴀ ʙụɴɢ ɴᴀᴍ ᴠà ᴍôɴɢ ɴữ… để éᴘ ʟàᴍ sᴀᴏ ᴄʜᴏ ǫᴜả ʙóɴɢ ɴổ. ᴋʜỏɪ ᴘʜảɪ ɴóɪ, ʜầᴜ ʜếᴛ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴄủᴀ ɴɢườɪ xᴇᴍ đềᴜ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴛʀò ᴄʜơɪ ɴàʏ ᴋʜɪếɴ ʟɪêɴ ᴛưởɴɢ đếɴ ᴄảɴʜ ɴʜạʏ ᴄảᴍ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀɴ ʜệ ɴᴀᴍ ɴữ.

ᴛʀò ᴄʜơɪ “ʜíᴛ đấᴛ” ᴋʜɪếɴ ɴɢườɪ xᴇᴍ ʟêɴ áɴ

ᴄũɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛớɪ ʙᴏɴɢ ʙóɴɢ, ᴍộᴛ ᴛʀò ᴛᴇᴀᴍ ʙᴜɪʟᴅɪɴɢ ᴋʜá đượᴄ ưᴀ ᴄʜᴜộɴɢ, ʟà ᴛʀò “ʙơᴍ ʙᴏɴɢ ʙóɴɢ”. ᴠớɪ ᴛʀò ɴàʏ, ɴɢườɪ ɴữ ᴘʜảɪ đứɴɢ đốɪ ᴅɪệɴ ǫᴜᴀʏ ᴍặᴛ ᴠàᴏ ɴɢườɪ ɴᴀᴍ, ɴɢườɪ ɴᴀᴍ ᴄʜᴏàɴɢ ʜᴀɪ ᴛᴀʏ ʀᴀ ᴘʜíᴀ sᴀᴜ để ʜì ʜụᴄ ʙơᴍ ʙᴏɴɢ ʙóɴɢ. ɴʜữɴɢ ᴠᴀ ᴄʜạᴍ ɴơɪ ɴʜạʏ ᴄảᴍ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ đã ʙị ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍạɴɢ ʟêɴ áɴ ᴅữ ᴅộɪ.

ᴍộᴛ ᴛʀò ᴋʜáᴄ ᴄũɴɢ ᴋʜɪếɴ ɴɢườɪ xᴇᴍ “xốɴ ᴍắᴛ” ᴠớɪ ᴛêɴ ɢọɪ “ʙú ʙɪᴀ”. ʙɪᴀ đượᴄ đổ đầʏ ʙìɴʜ sữᴀ ᴄủᴀ ᴛʀẻ ᴇᴍ. ɴɢườɪ ɴữ ᴋẹᴘ ʙìɴʜ ʙɪᴀ ấʏ ᴠàᴏ ɴáᴄʜ, ɴɢườɪ ɴᴀᴍ đượᴄ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴘʜảɪ ʙú ʜếᴛ ʙìɴʜ ʙɪᴀ. ᴄảɴʜ ᴛượɴɢ ấʏ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴋʜɪếɴ ɴɢườɪ xᴇᴍ… “sôɪ ɢᴀɴ ứᴀ ᴍáᴜ” ᴠì ǫᴜá ᴘʜảɴ ᴄảᴍ. ɴʜữɴɢ ʙɪếɴ ᴛướɴɢ ᴄủᴀ ᴛʀò ɴàʏ ᴄòɴ ᴄó “ʙú sữᴀ”, “ʙú ɴướᴄ ɴɢọᴛ”…

ʜᴀʏ ᴛʀò ᴛᴇᴀᴍ ʙᴜɪʟᴅɪɴɢ ᴠớɪ ᴛêɴ “ʜíᴛ đấᴛ” ᴄũɴɢ đượᴄ ɴʜậɴ địɴʜ ʟà ᴛʀáɪ ᴛʜᴜầɴ ᴘʜᴏɴɢ ᴍỹ ᴛụᴄ, ʟàᴍ ɴɢườɪ xᴇᴍ ᴘʜảɪ “đỏ ᴍặᴛ ᴛíᴀ ᴛᴀɪ” ɴɢượɴɢ ɴɢùɴɢ. ᴋʜôɴɢ ɴɢạɪ sᴀᴏ đượᴄ ᴋʜɪ ɴɢườɪ ɴữ ɴằᴍ ɴɢửᴀ ᴛừ ᴘʜíᴀ ᴅướɪ, ɴɢườɪ ɴᴀᴍ ɴằᴍ úᴘ ᴛừ ᴘʜíᴀ ᴛʀêɴ để ʜíᴛ đấᴛ?

“ʙơᴍ ʙᴏɴɢ ʙóɴɢ” ʟà ᴛʀò ᴄʜơɪ ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴍườɴɢ ᴛượɴɢ ᴄảɴʜ ɴʜạʏ ᴄảᴍ

ᴛʀò ᴄʜơɪ “ʙú ʙɪᴀ” ᴋʜɪếɴ ᴅư ʟᴜậɴ ᴄʜỉ ᴛʀíᴄʜ

ʀồɪ ᴄả ᴛʀò “ʙắᴛ sâᴜ” ᴄũɴɢ ᴛừɴɢ ᴠấᴘ ᴘʜảɪ ᴠô ᴠàɴ ᴄʜỉ ᴛʀíᴄʜ. ɴʜữɴɢ ᴛờ ɢɪấʏ ᴠẽ ᴍɪɴʜ ʜọᴀ ʜìɴʜ ᴄᴏɴ sâᴜ đượᴄ đíɴʜ ᴛʀêɴ ᴋʜắᴘ ɴɢườɪ ɴữ. ɴɢườɪ ɴᴀᴍ ʙị ʙịᴛ ᴍắᴛ, sᴀᴜ đó ᴘʜảɪ ᴍò ᴍẫᴍ ᴋʜắᴘ… ᴄơ ᴛʜể ɴɢườɪ ɴữ ᴅò ᴛìᴍ để “ʙắᴛ sâᴜ”. ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ý ᴋɪếɴ ᴠề ᴛʀò ᴄʜơɪ ɴàʏ ɴʜư: “ᴋʜôɴɢ ᴋʜáᴄ ɢì ǫᴜấʏ ʀốɪ ᴛìɴʜ ᴅụᴄ”, “ᴛạɪ sᴀᴏ ᴄó ᴛʜể ᴄʜơɪ ᴍộᴛ ᴄáɪ ᴛʀò ᴠớ ᴠẩɴ, ᴛàᴏ ʟᴀᴏ ɴʜư ᴛʜế?”…

ᴅâɴ ᴍạɴɢ ᴄũɴɢ ᴛừɴɢ… ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ʟêɴ áɴ ᴛʀò ᴄʜơɪ “ăɴ ᴛʀáɪ ᴄấᴍ”. ɴʜữɴɢ ǫᴜả ᴛʀáɪ ᴄâʏ (ʜᴀʏ ɴʜữɴɢ ᴠɪêɴ ᴋẹᴏ, ɴʜữɴɢ ᴍɪếɴɢ ʙáɴʜ…) đượᴄ ᴋếᴛ ʟạɪ ᴛʜàɴʜ ᴄʜùᴍ, sᴀᴜ đó ᴛʀᴇᴏ ʟủɴɢ ʟẳɴɢ ɴɢᴀʏ ᴛʀướᴄ ɴɢựᴄ ɴɢườɪ ɴữ. ɴɢườɪ ɴᴀᴍ để ᴛᴀʏ ở ᴘʜíᴀ sᴀᴜ (ʜᴏặᴄ ʙị ᴍᴄ ʏêᴜ ᴄầᴜ ʙịᴛ ᴍắᴛ), ᴠà ᴘʜảɪ đưᴀ ᴍɪệɴɢ để ăɴ ʜếᴛ ᴄʜùᴍ ᴛʀáɪ ᴄâʏ (ᴄʜùᴍ ᴋẹᴏ, ᴄʜùᴍ ʙáɴʜ…) ấʏ. ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ᴄʟɪᴘ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ, ɢʜɪ ʟạɪ ᴄảɴʜ ᴋʜôɴɢ íᴛ ɴɢườɪ ɴữ ᴘʜảɪ ɴʜắᴍ ᴍắᴛ ᴄʜịᴜ ᴛʀậɴ ᴠì đã ʟỡ ʙướᴄ ᴠàᴏ ᴛʀò ᴄʜơɪ ᴛᴇᴀᴍ ʙᴜɪʟᴅɪɴɢ xàᴍ xí, ᴛʜô ᴛʜɪểɴ ᴠà ɢợɪ ᴅụᴄ.

ɴɢườɪ ɴᴀᴍ ᴍò ᴍẫᴍ “ʙắᴛ sâᴜ” ᴛʀêɴ ᴄơ ᴛʜể ɴɢườɪ ɴữ

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ɴʜữɴɢ ᴛʀò ᴄʜơɪ ᴛᴇᴀᴍ ʙᴜɪʟᴅɪɴɢ ᴘʜảɴ ᴄảᴍ, ᴋʜɪếɴ ɴɢườɪ xᴇᴍ ᴅễ ᴅàɴɢ ʟɪêɴ ᴛưởɴɢ đếɴ ɴʜữɴɢ ᴄảɴʜ ɴʜụᴄ ᴅụᴄ ᴛầᴍ ᴛʜườɴɢ ᴄòɴ “ɢọɪ ᴛêɴ” ɴʜữɴɢ ᴛʀò ᴄʜơɪ ɴʜư: “ᴛʀᴜʏềɴ ɴɢườɪ”, “ᴄʜᴜʏểɴ ɢɪấʏ ʙằɴɢ ᴍɪệɴɢ”, “ʙịᴛ ᴍắᴛ ăɴ ᴄʜᴜốɪ”…

ɴỗɪ ɴɪềᴍ “ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ”

ᴘʜảɪ ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ, ᴛᴇᴀᴍ ʙᴜɪʟᴅɪɴɢ (ʜᴀʏ ᴄòɴ ᴄó ᴛʜể ʜɪểᴜ ʟà ᴛʀò ᴄʜơɪ ᴛậᴘ ᴛʜể) ᴛʜựᴄ ᴄʜấᴛ ʟà ʜᴏạᴛ độɴɢ ý ɴɢʜĩᴀ, ᴛʜườɴɢ đượᴄ ᴄáᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛổ ᴄʜứᴄ để ɢɪúᴘ ᴄáᴄ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄó ᴄơ ʜộɪ ᴠᴜɪ ᴄʜơɪ ɢɪảɪ ᴛʀí, ʟàᴍ ǫᴜᴇɴ ᴠớɪ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ sᴀᴜ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴍệᴛ ɴʜᴏàɪ ᴠì ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴍụᴄ đíᴄʜ ý ɴɢʜĩᴀ ɴàʏ đã ᴘʜầɴ ɴàᴏ đó ʙị ᴠấʏ ʙẩɴ ʙởɪ ɴʜữɴɢ ᴛʀò ᴄʜơɪ ᴛᴇᴀᴍ ʙᴜɪʟᴅɪɴɢ ᴘʜảɴ ᴄảᴍ.

ᴛʀầɴ ᴋɪềᴜ ᴏᴀɴʜ (27 ᴛᴜổɪ, ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ở ᴍộᴛ ᴄôɴɢ ᴛʏ ʙấᴛ độɴɢ sảɴ ᴛʀêɴ đườɴɢ ʙùɪ Đìɴʜ ᴛúʏ, ǫ.ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ), ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ᴛừɴɢ ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ ɴʜữɴɢ ɢɪâʏ ᴘʜúᴛ “đɪêɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛả” ᴋʜɪ ʟà “ɴữ ᴄʜíɴʜ” ᴄủᴀ ᴛʀò ᴄʜơɪ “ăɴ ᴛʀáɪ ᴄấᴍ”. “ᴄó đếɴ ᴄả… ᴍấʏ ᴄʜụᴄ ʟầɴ ᴍìɴʜ ʙị đụɴɢ ᴄʜạᴍ ᴠàᴏ ᴠị ᴛʀí ɴʜạʏ ᴄảᴍ.

Ở ɴɢᴏàɪ, ʜơɴ 40 đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ʀᴇᴏ ʜò ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ʜɪểᴜ ᴄảᴍ ɢɪáᴄ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ. ᴍìɴʜ ᴛừɴɢ ᴍᴜốɴ ᴅừɴɢ ʟạɪ ᴛʀò ᴄʜơɪ ấʏ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể”, ᴏᴀɴʜ ᴋể ᴠà ʟý ɢɪảɪ: “ᴠì sẽ ʙị sếᴘ ᴍắɴɢ ʟà ᴋʜôɴɢ ᴛôɴ ᴛʀọɴɢ ɴộɪ ǫᴜʏ, ᴋʜôɴɢ ᴄʜơɪ ʜếᴛ ᴍìɴʜ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ý ᴛʜứᴄ ᴠì đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ”. sᴀᴜ ʟầɴ “ᴄʜịᴜ ᴛʀậɴ” ấʏ, ᴏᴀɴʜ ʙậᴛ ᴋʜóᴄ.

“ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ đượᴄ ɴʜữɴɢ ᴛʀò ᴄʜơɪ đɪêɴ ʀồ ɴʜư ᴠậʏ. ᴛạɪ sᴀᴏ ʟạɪ ɴɢʜĩ ʀᴀ ɴʜữɴɢ ᴛʀò ᴄʜơɪ ǫᴜáɪ đảɴ ᴛʜế ɴʜỉ?”, (ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ʙìɴʜ, ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴘᴛ ᴄʜᴜʏêɴ ʜùɴɢ ᴠươɴɢ, ɢɪᴀ ʟᴀɪ)

“ᴄảᴍ ɢɪáᴄ ᴋʜɪ xᴇᴍ ɴʜữɴɢ ᴛʀò ᴄʜơɪ ᴛᴇᴀᴍ ʙᴜɪʟᴅɪɴɢ ʙựᴀ ɴàʏ ʟà sốᴄ ᴠà ᴛʜấʏ ᴛʜậᴛ ʜãɪ ʜùɴɢ. ᴄầɴ ʟᴏạɪ ʙỏ ɴʜữɴɢ ᴛʀò ɴàʏ ɴɢᴀʏ ᴠà ʟᴜôɴ”, (ɴɢᴜʏễɴ ʜᴏàɴɢ ᴛᴜʏểɴ, sɪɴʜ ᴠɪêɴ ᴛʀườɴɢ Đʜ ʙáᴄʜ ᴋʜᴏᴀ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ)

sᴜốᴛ ᴠàɪ ɴăᴍ ɴᴀʏ, ʟ.ᴛ.ᴛ.ᴘ. (31 ᴛᴜổɪ, ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ở ᴍộᴛ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴠề ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴛạɪ ǫ.1, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ) ᴄʜỉ ᴍᴏɴɢ sᴀᴏ ᴄʟɪᴘ ɢʜɪ ʟạɪ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄô ᴄʜơɪ ᴛʀò ʙú ʙɪᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ʟầɴ ᴛᴇᴀᴍ ʙᴜɪʟᴅɪɴɢ ᴠớɪ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ. ᴛʀớ ᴛʀêᴜ ᴛʜᴀʏ, ᴄʟɪᴘ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ɴʜữɴɢ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ở ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴍà đượᴄ đăɴɢ ᴛảɪ ʟạɪ ᴛʀêɴ ɴʜɪềᴜ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴋʜáᴄ. “ɴʜắᴄ ᴛớɪ ʟà áᴍ ảɴʜ.

ᴋʜôɴɢ ʜɪểᴜ sᴀᴏ ʟúᴄ đó ᴄó ᴛʜể ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴍộᴛ ᴛʀò ᴄʜơɪ ᴘʜảɴ ᴄảᴍ đếɴ ᴠậʏ. ᴛʜᴇᴏ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄủᴀ ᴍᴄ, ᴘʜảɪ ɴằᴍ ᴅướɪ sàɴ. Ở ᴘʜíᴀ ᴛʀêɴ ʟà đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ɴᴀᴍ ʜíᴛ đấᴛ…”, ᴘ. ʀùɴɢ ᴍìɴʜ, ʙỏ ʟửɴɢ ᴄâᴜ ɴóɪ. ᴄũɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴠì ᴛʀò ᴄʜơɪ ɴàʏ, ɴɢườɪ ʏêᴜ ᴄủᴀ ᴘ. ᴋʜɪ đó đã ʙᴜôɴɢ ʟờɪ ᴋʜó ɴɢʜᴇ ᴠà ᴛìɴʜ ʏêᴜ ᴄủᴀ ʜᴀɪ ɴɢườɪ ᴘʜảɪ… “đườɴɢ ᴛìɴʜ đôɪ ɴɢã”.

ᴛ.ᴋ.ᴛʀ. (27 ᴛᴜổɪ, đᴀɴɢ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ở ᴍộᴛ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴠề ᴍᴀʀᴋᴇᴛɪɴɢ ᴛʀêɴ đườɴɢ ᴛô ɴɢọᴄ ᴠâɴ, ᴛᴘ.ᴛʜủ Đứᴄ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ᴛừɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴏảɪ ᴍáɪ ᴋʜɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴛʀò ᴄʜơɪ ᴛᴇᴀᴍ ʙᴜɪʟᴅɪɴɢ ᴄó ᴛêɴ “ʙú ʙɪᴀ”. ᴛʜᴇᴏ ᴛʀ., ᴋʜɪ ᴄả ᴄôɴɢ ᴛʏ đếɴ ᴋʜᴜ ᴅᴜ ʟịᴄʜ ʙửᴜ ʟᴏɴɢ (Đồɴɢ ɴᴀɪ), ᴀɪ ᴄũɴɢ ʜàᴏ ʜứɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɴʜɪệᴛ ᴛìɴʜ ᴠớɪ ᴛʀò ᴄʜơɪ ɴàʏ ɴêɴ ᴛʀ. ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄơ ʜộɪ ᴛừ ᴄʜốɪ ᴠà ᴍɪễɴ ᴄưỡɴɢ ʟàᴍ ᴛʜᴇᴏ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄủᴀ ᴍᴄ.

sᴀᴜ ᴠàɪ ɴɢàʏ, ᴋʜɪ ᴄʟɪᴘ ǫᴜᴀʏ ʟạɪ ᴄảɴʜ ᴛʀò ᴄʜơɪ ấʏ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛʀêɴ ɴʜóᴍ ɴộɪ ʙộ, ᴛɪếᴘ đếɴ ʟà ᴍạɴɢ xã ʜộɪ, ᴛʀ. ɴóɪ ʀɪêɴɢ ᴠà ɴʜɪềᴜ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ɴữ ɴóɪ ᴄʜᴜɴɢ đã ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴛâᴍ đɪểᴍ xỉᴀ xóɪ ᴄủᴀ ᴅâɴ ᴍạɴɢ. ᴛừ ᴠɪệᴄ ʙị ɴʜậɴ ʟấʏ ɴʜữɴɢ ʙìɴʜ ᴘʜẩᴍ ᴋʜɪếᴍ ɴʜã ᴠề ᴄơ ᴛʜể, ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴữ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄòɴ ʙị ɴóɪ “đúɴɢ ʟà đɪêɴ”. ᴛʜᴇᴏ ᴛʀ. ɴʜɪềᴜ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ɴữ đã ᴘʜảɪ ʜốɪ ʜậɴ ᴍᴜộɴ ᴍàɴɢ, ướᴄ ɢì ᴄʜưᴀ ᴛừɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴛʀò ᴄʜơɪ ɢợɪ ᴛụᴄ ấʏ. ᴄũɴɢ ᴛừ ʟầɴ đó, ᴍỗɪ ᴋʜɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛᴇᴀᴍ ʙᴜɪʟᴅɪɴɢ, ᴄô ɢáɪ ɴàʏ đềᴜ ᴛìᴍ ᴄáᴄʜ xɪɴ ᴠắɴɢ ᴍặᴛ… (ᴄòɴ ᴛɪếᴘ)

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴀɴʜɴɪᴇɴ

You may also like...