Category: news

0

Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ: Vụ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ ̲ch̲ế̲t vẫn bị đ̲ổ o̲a̲n̲ ̲có c̲ồ̲n ̲tr̲o̲n̲g̲ ̲má̲u, vợ của thiếu tá còn á̲c không kém gì chồng!

H̲ô̲m̲ ̲n̲a̲y̲,̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲t̲á̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲l̲á̲i̲ ̲x̲e̲ ̲g̲â̲y̲ ̲t̲a̲i̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲c̲ư̲ớ̲p̲ ̲đ̲i̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲g̲i̲ỏ̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲ỳ̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲đ̲ã̲...