ᴛâᴍ ᴛʜư ᴄủᴀ ᴍẹ ʀᴜộᴛ ᴅì ɢʜẻ: ǫᴜỳɴʜ ᴛʀᴀɴɢ đáɴʜ ʙé 8 ᴛᴜổɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴠì ʙị ʀốɪ ʟᴏạɴ ᴛâᴍ ᴛʜầɴ ʜậᴜ ᴄᴏᴠɪᴅ

ᴍẹ ʀᴜộᴛ ǫᴜỳɴʜ ᴛʀᴀɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴍìɴʜ ʙị ᴄʜứɴɢ “ʀốɪ ʟᴏạɴ ᴛʜầɴ ᴋɪɴʜ ᴛâᴍ ᴛʜầɴ ʜậᴜ ᴄᴏᴠɪᴅ, ᴅẫɴ đếɴ ʀốɪ ʟᴏạɴ ʟᴏ âᴜ, ʜᴏᴀɴɢ ᴛưởɴɢ”.

sáɴɢ 21/7, ᴛᴀɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ xéᴛ xử sơ ᴛʜẩᴍ ʙị ᴄáᴏ ɴɢᴜʏễɴ ᴋɪᴍ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜáɪ (37 ᴛᴜổɪ, ᴄʜᴀ ʙé ᴠ.ᴀ.) ᴠà ɴɢᴜʏễɴ ᴠõ ǫᴜỳɴʜ ᴛʀᴀɴɢ (27 ᴛᴜổɪ, ɴɢườɪ ᴛìɴʜ ᴄủᴀ ᴛʜáɪ) ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ʙạᴏ ʜàɴʜ ᴋʜɪếɴ ʙé ɴ.ᴛ.ᴠ.ᴀ. (8 ᴛᴜổɪ, ᴄᴏɴ ʀɪêɴɢ ᴄủᴀ ᴛʜáɪ) ᴛử ᴠᴏɴɢ.

ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛʜủ ᴛụᴄ, ʟᴜậᴛ sư ᴛʀầɴ ᴛʜị ɴɢọᴄ ɴữ (ʙảᴏ ᴠệ ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ʙị ʜạɪ) đề ɴɢʜị xáᴄ địɴʜ ᴛỷ ʟệ ᴛʜươɴɢ ᴛậᴛ, ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ ᴄủᴀ ʙị ʜạɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ɴɢàʏ 7-10-11-12/12/2021 ᴠà xáᴄ địɴʜ ʙị ᴄáᴏ ᴛʜáɪ ʟà đồɴɢ ᴘʜạᴍ ᴠớɪ ʙị ᴄáᴏ ᴛʀᴀɴɢ ᴠề ᴛộɪ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ, ᴄố ý ɢâʏ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜộɪ ý, ᴛʜᴇᴏ ʜĐxx ɴʜậɴ ᴛʜấʏ ᴄăɴ ᴄứ ᴠàᴏ Đɪềᴜ 205, 206, 207 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự, ᴠɪệᴄ xáᴄ địɴʜ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ ʟà ʙắᴛ ʙᴜộᴄ, ʜĐxx ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄầɴ ʜᴏãɴ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ, ᴛʀả ʜồ sơ ᴄʜᴏ ᴠᴋs để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙổ sᴜɴɢ, xáᴄ địɴʜ ʟạɪ ᴛỷ ʟệ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ ᴄủᴀ ʙị ʜạɪ ᴛʜᴇᴏ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄủᴀ ʟᴜậᴛ sư.

ᴛờ đơɴ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ᴄủᴀ ʙà ᴍ.ᴛ (ᴍẹ ʀᴜộᴛ ɴɢᴜʏễɴ ᴠõ ǫᴜỳɴʜ ᴛʀᴀɴɢ)

ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ʙᴜổɪ xéᴛ xử sáɴɢ ɴᴀʏ ᴅɪễɴ ʀᴀ, ᴍớɪ đâʏ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛờ đơɴ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ᴄủᴀ ʙà ᴠ.ᴛ.ᴍ.ᴛ. (ᴍẹ đẻ ᴄủᴀ ǫᴜỳɴʜ ᴛʀᴀɴɢ) ɢửɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ để “ᴛʜᴀɴʜ ᴍɪɴʜ” ᴠề ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ᴄủᴀ ᴄᴏɴ ᴍìɴʜ.

ᴛʀᴏɴɢ đơɴ ʙà ᴍ.ᴛ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴍìɴʜ đáɴʜ ᴄʜáᴜ ᴠ.ᴀ ᴅẫɴ đếɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ ʟà ᴋʜôɴɢ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ.

“ᴛừ ᴛʀướᴄ đếɴ ɴᴀʏ ᴄʜáᴜ ᴛʀᴀɴɢ ʀấᴛ ʟễ ᴘʜéᴘ, ʟà ɴɢườɪ ᴛốᴛ, đượᴄ ᴄʜᴀ ᴍẹ ᴄʜᴏ ăɴ ʜọᴄ đàɴɢ ʜᴏàɴɢ, sốɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ɢɪᴀ đìɴʜ, ᴅòɴɢ ʜọ ɢɪᴀ ɢɪáᴏ, ᴄó ʜọᴄ ᴛʜứᴄ.

Ôɴɢ ʙà ɴɢᴏạɪ ᴄʜáᴜ ᴛʀᴀɴɢ ʟà ᴄáɴ ʙộ ʟãᴏ ᴛʜàɴʜ ᴄáᴄʜ ᴍạɴɢ, đượᴄ Đảɴɢ ᴠà ɴʜà ɴướᴄ ᴛʀᴀᴏ ᴛặɴɢ ɴʜɪềᴜ ʜᴜâɴ, ʜᴜʏ ᴄʜươɴɢ ᴄᴀᴏ ǫᴜý ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ ᴋʜáɴɢ ᴄʜɪếɴ ᴄʜốɴɢ ᴍỹ ᴄứᴜ ɴướᴄ.

ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴛôɪ ʟà ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ, ʙố ᴄʜáᴜ ᴛʀᴀɴɢ ʜɪệɴ ʟà ᴄáɴ ʙộ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàɴʜ ᴛòᴀ áɴ ɢầɴ 𝟹𝟶 ɴăᴍ (đã ɴʜậɴ ᴋỷ ɴɪệᴍ ᴄʜươɴɢ ᴄủᴀ ɴɢàɴʜ ᴛòᴀ áɴ), ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄáɴ ʙộ, Đảɴɢ ᴠɪêɴ ᴍẫᴜ ᴍựᴄ ᴛạɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ”, ʙà ᴍ.ᴛ ᴠɪếᴛ.

“ᴅì ɢʜẻ” ᴛạɪ ᴛòᴀ sáɴɢ ɴᴀʏ

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴍẹ ᴄủᴀ ǫᴜỳɴʜ ᴛʀᴀɴɢ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛừ ᴛʜáɴɢ 10/2020, đếɴ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ sự ᴠɪệᴄ, ᴄáᴄ ᴄʜáᴜ sốɴɢ ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ ʀấᴛ ᴛìɴʜ ᴄảᴍ, ᴋʜôɴɢ ᴄó xíᴄʜ ᴍíᴄʜ, ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ɢì, ʟᴜôɴ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ, ᴄʜăᴍ sóᴄ ɴʜᴀᴜ. ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴛʜáɪ ᴄòɴ đưᴀ ʙé ᴠ.ᴀ ᴠề ᴛʜăᴍ ɴʜà ᴛʀᴀɴɢ ᴠà ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴛíɴʜ ᴄʜᴜʏệɴ ᴋếᴛ ʜôɴ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ʙà ᴍ.ᴛ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴍìɴʜ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ, đáɴʜ ᴄʜáᴜ ᴠ.ᴀ đếɴ ᴄʜ.ếᴛ ʟà ᴅᴏ ᴅɪ ᴄʜứɴɢ ᴄủᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-19.

“ᴄʜáᴜ ᴛʀᴀɴɢ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ đạɪ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-19, ᴄʜáᴜ ʙị ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ, ʟúᴄ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴄʜáᴜ ᴍớɪ ᴠừᴀ ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ.

ᴛôɪ ᴛɪɴ ʀằɴɢ ᴄʜáᴜ ʙị ᴅɪ ᴄʜứɴɢ ʀốɪ ʟᴏạɴ ᴛʜầɴ ᴋɪɴʜ ᴛâᴍ ᴛʜầɴ ʜậᴜ ᴄᴏᴠɪᴅ, ᴅẫɴ đếɴ ʀốɪ ʟᴏạɴ ʟᴏ âᴜ, ʜᴏᴀɴɢ ᴛưởɴɢ; ʀốɪ ʟᴏạɴ ɴʜậɴ ᴛʜứᴄ, ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴄảᴍ xúᴄ ᴛʜấᴛ ᴛʜườɴɢ, ᴍấᴛ ɴʜậɴ ᴛʜứᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴʜáᴛ địɴʜ (ᴋʜôɴɢ ʟàᴍ ᴄʜủ đượᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ) ɴêɴ ᴄʜáᴜ ᴍớɪ ᴄó ʜàɴʜ độɴɢ ᴅạɪ ᴅộᴛ để xảʏ ʀᴀ sự ᴠɪệᴄ đᴀᴜ ʟòɴɢ ɴʜư ᴠậʏ”, ᴍẹ “ᴅì ɢʜẻ” ǫᴜỳɴʜ ᴛʀᴀɴɢ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ.

ᴛʀᴀɴɢ đáɴʜ đậᴘ, ʜàɴʜ ʜạ ᴄʜáᴜ ʙé ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ

ɴɢᴀʏ ᴋʜɪ ɴʜữɴɢ ᴅòɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʀêɴ đượᴄ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴛỏ ʀᴀ ʙấᴛ ɴɢờ ᴛʀướᴄ ɴʜữɴɢ ʟờɪ “ᴛʜᴀɴʜ ᴍɪɴʜ” ᴄủᴀ ᴍẹ ᴛʀᴀɴɢ. ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ɢầɴ ɴʜư ᴄả ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʙị ᴄᴏᴠɪᴅ-19, ᴀɪ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜì xã ʜộɪ sẽ ᴛʜế ɴàᴏ?

“ɴʜữɴɢ ʟờɪ ʟẽ ᴛʜᴀɴʜ ᴍɪɴʜ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴄủᴀ ʙà ʟà ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ đượᴄ”, “ᴄᴏɴ ɢáɪ ʙà đã ʜàɴʜ ʜạ ʙé ᴛừ ʀấᴛ ʟâᴜ, ɴɢàʏ ɴàʏ sᴀɴɢ ᴛʜáɴɢ ᴋʜáᴄ đề ᴛʀả ᴛʜù ᴍẹ ʙé”, “ɴʜữɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄô ᴛᴀ đăɴɢ ʟêɴ ᴍạɴɢ, ɢửɪ ᴠề ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜỉ ʟà ʙìɴʜ ᴘʜᴏɴɢ ᴄʜᴏ ᴛâᴍ địᴀ độᴄ áᴄ, ʜàɴʜ ᴠɪ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ ᴄủᴀ ᴄô ᴛᴀ”, “ᴍọɪ ʟờɪ ʙàᴏ ᴄʜữᴀ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể đượᴄ ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴàʏ, ᴄầɴ ᴘʜảɪ ᴛʀừɴɢ ᴛʀị ᴛʜíᴄʜ đáɴɢ”, ᴄư ᴅâɴ ᴍạɴɢ ᴠɪếᴛ.

ʜɪệɴ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ sáɴɢ ɴᴀʏ đã đượᴄ ʜᴏãɴ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙổ sᴜɴɢ ʜàɴʜ ᴠɪ ɢ.ɪếᴛ ɴɢườɪ ᴄủᴀ ᴛʀᴀɴɢ ᴠà ᴛʜáɪ. ᴅư ʟᴜậɴ ᴠẫɴ đᴀɴɢ sụᴄ sôɪ ᴛʀướᴄ ʜàɴʜ độɴɢ ᴛàɴ áᴄ ᴄủᴀ ᴄặᴘ đôɪ.

ᴛʀᴀɴɢ ᴠà ᴛʜáɪ ᴛạɪ ᴛòᴀ sáɴɢ ɴᴀʏ

ᴛʜᴇᴏ ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ

You may also like...