ᴅᴜ ᴋʜáᴄʜ ɴữ ᴄởɪ áᴏ ở ʙɪểɴ ᴄửᴀ ʟò: ᴘʜạᴛ 400 ɴɢàɴ đồɴɢ, ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ xɪɴ ʟỗɪ

ᴄʜủ ᴛịᴄʜ, ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ, ᴅɪễɴ ɢɪả, ʙᴏss, ɴɢườɪ ᴛʀᴜʏềɴ ᴄảᴍ ʜứɴɢ, ɴữ ᴛʜầɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ʜᴜʏềɴ (ᴘʜú ᴛʜọ)- ʙăɴɢ ᴄʜủ ʙăɴɢ ᴛụᴛ ᴄᴏóᴄ-xê ᴍúᴄ ɴướᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴛᴇᴀᴍ ʙᴜɪᴅɪɴɢ ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ ʙãɪ ʙɪểɴ ᴄửᴀ ʟò.

ɴɢườɪ ᴛổ ᴄʜứᴄ sự ᴋɪệɴ ᴄʜᴏ ɴʜóᴍ ᴅᴜ ᴋʜáᴄʜ ɴữ ᴄởɪ áᴏ ɢâʏ ᴘʜảɴ ᴄảᴍ ᴛʀêɴ ʙãɪ ʙɪểɴ ᴄửᴀ ʟò ʙị đề ɴɢʜị xử ᴘʜạᴛ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ 400 ɴɢàɴ đồɴɢ.

ɴɢàʏ 29/7, ôɴɢ ʜᴏàɴɢ ᴛʜᴀɴʜ sơɴ, ᴛʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴠăɴ ʜóᴀ – ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜị xã ᴄửᴀ ʟò (ɴɢʜệ ᴀɴ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, đơɴ ᴠị đã ᴍờɪ ɴɢườɪ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛᴇᴀᴍ ʙᴜɪʟᴅɪɴɢ ᴄʜᴏ ɴʜóᴍ ᴅᴜ ᴋʜáᴄʜ ɴữ ᴄởɪ áᴏ ở ʙãɪ ʙɪểɴ ᴄửᴀ ʟò ʟêɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ.

ᴅư ʟᴜậɴ ᴘʜê ᴘʜᴀ́ɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜảɴ ᴄảᴍ ᴄủᴀ ɴʜóᴍ ɴữ ᴅᴜ ᴋʜáᴄʜ ᴠà đề ɴɢʜị ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ.

“ɴɢườɪ đứɴɢ ʀᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ đã ɴʜậɴ ᴛʜứᴄ đượᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ sᴀɪ ᴛʀáɪ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ. ᴘʜòɴɢ ᴄũɴɢ đã ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ ɢửɪ ᴜʙɴᴅ ᴛʜị xã ᴄửᴀ ʟò để ᴛʜᴀᴍ ᴍưᴜ ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ xử ᴘʜạᴛ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ đốɪ ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴛổ ᴄʜứᴄ sự ᴋɪệɴ ᴠớɪ ᴍứᴄ ᴘʜạᴛ 400 ɴɢàɴ đồɴɢ”, ᴛʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴠăɴ ʜóᴀ – ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜị xã ᴄửᴀ ʟò ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴘʜòɴɢ ᴠăɴ ʜᴏá đã ʏêᴜ ᴄầᴜ đơɴ ᴠị ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴛʀò ᴄʜơɪ ᴛʀêɴ ʙãɪ ʙɪểɴ ʟà ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛɴʜʜ ᴛᴍ ɴʜư ɴɢᴜʏệɴ ở ᴛᴘ ᴠɪệᴛ ᴛʀì, ᴛỉɴʜ ᴘʜú ᴛʜọ ʟàᴍ ʙảɴ ᴛườɴɢ ᴛʀìɴʜ sự ᴠɪệᴄ. Đạɪ ᴅɪệɴ ᴄôɴɢ ᴛʏ đã ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ sự ᴠɪệᴄ ᴠà ɴʜậɴ ᴛʜứᴄ đó ʟà ᴠɪệᴄ ʟàᴍ sᴀɪ.

“ᴛʀướᴄ ᴍắᴛ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ʏêᴜ ᴄầᴜ đơɴ ᴠị ɴàʏ ᴄầɴ ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ đăɴɢ ᴛảɪ ʟờɪ xɪɴ ʟỗɪ ᴅư ʟᴜậɴ”, ôɴɢ sơɴ ᴄʜɪᴀ sẻ.

ɴʜóᴍ ɴữ ᴅᴜ ᴋʜáᴄʜ ᴄởɪ áᴏ ɴɢựᴄ ɴô đùᴀ ᴛʀêɴ ʙãɪ ʙɪểɴ ᴄửᴀ ʟò. (ᴀ̉ɴʜ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴛừ ᴄʟɪᴘ)

ᴛʀướᴄ đó, ɴɢàʏ 28/7, ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ xᴜấᴛ ʜɪệɴ đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ ᴅàɪ ʜơɴ ᴍộᴛ ᴘʜúᴛ ɢʜɪ ʟạɪ ᴄảɴʜ ᴍộᴛ ɴʜóᴍ ᴅᴜ ᴋʜáᴄʜ đᴀɴɢ ᴄʜơɪ ᴛʀò ᴄʜơɪ ᴛʀêɴ ʙãɪ ʙɪểɴ ᴄửᴀ ʟò (ɴɢʜệ ᴀɴ).

ᴛʜᴇᴏ ᴄʟɪᴘ, ɴʜóᴍ ᴅᴜ ᴋʜáᴄʜ ɴàʏ ᴄʜɪᴀ ᴛʜàɴʜ ɴʜɪềᴜ ᴛốᴘ ɴʜỏ, ᴄʜơɪ ᴛʀò ᴄʜơɪ ᴍúᴄ ɴướᴄ ᴛừ ʙɪểɴ ʟêɴ ʙãɪ ᴄáᴛ. Đɪềᴜ đáɴɢ ɴóɪ, ᴄó ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ᴄởɪ ᴄả áᴏ ɴɢựᴄ ʟàᴍ ᴅụɴɢ ᴄụ để ᴛʜấᴍ ᴠà ᴍúᴄ ɴướᴄ ᴛɪếᴘ sứᴄ ᴄʜᴏ độɪ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ. ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴàʏ ᴛạɪ ʙãɪ ʙɪểɴ ᴄó ʀấᴛ đôɴɢ ɴɢườɪ ʟớɴ, ᴛʀẻ ᴇᴍ…

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʟɪᴘ đăɴɢ ᴛảɪ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ, ᴅư ʟᴜậɴ ʀấᴛ ʙứᴄ xúᴄ, ʟêɴ áɴ ɴʜữɴɢ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜảɴ ᴄảᴍ ɴóɪ ᴛʀêɴ ᴄủᴀ ɴʜóᴍ ᴅᴜ ᴋʜáᴄʜ. Đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ xáᴄ ᴍɪɴʜ, xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ.

ᴛʀẦɴ ʟỘᴄ

Theo VTC

You may also like...