ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴍặᴛ ᴛʀậɴ ᴛổ ǫᴜốᴄ xã ở ᴛʜᴀɴʜ ʜᴏá ᴄưỡɴɢ ʜôɴ ɴữ sɪɴʜ ʟớᴘ 10 ʙị ᴄáᴄʜ ʜếᴛ ᴄʜứᴄ ᴠụ ᴛʀᴏɴɢ Đảɴɢ

ʙᴀɴ ᴛʜườɴɢ ᴠụ ʜᴜʏệɴ ủʏ ᴛʜườɴɢ xᴜâɴ đã ᴄáᴄʜ ʜếᴛ ᴄʜứᴄ ᴠụ ᴛʀᴏɴɢ Đảɴɢ đốɪ ᴠớɪ ôɴɢ ʟươɴɢ ᴠăɴ ᴛ., ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴍặᴛ ᴛʀậɴ ᴛổ ǫᴜốᴄ xã xᴜâɴ ᴛʜắɴɢ đã sàᴍ sỡ ɴữ sɪɴʜ ʟớᴘ 10.

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴍặᴛ ᴛʀậɴ ᴛổ ǫᴜốᴄ xã xᴜâɴ ᴛʜắɴɢ, ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ sàᴍ sỡ ɴữ sɪɴʜ ʟớᴘ 10, ʙᴀɴ ᴛʜườɴɢ ᴠụ ʜᴜʏệɴ ủʏ ᴛʜườɴɢ xᴜâɴ đã ᴄáᴄʜ ʜếᴛ ᴄʜứᴄ ᴠụ ᴛʀᴏɴɢ Đảɴɢ đốɪ ᴠớɪ ôɴɢ ʟươɴɢ ᴠăɴ ᴛ. ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴍặᴛ ᴛʀậɴ ᴛổ ǫᴜốᴄ xã xᴜâɴ ᴛʜắɴɢ.

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴄʜủ ɴʜɪệᴍ Ủʏ ʙᴀɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ʜᴜʏệɴ ủʏ ʜᴜʏệɴ ᴛʜườɴɢ xᴜâɴ ᴠɪ ᴠăɴ ʜùɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ đốɪ ᴠớɪ ôɴɢ ʟươɴɢ ᴠăɴ ᴛ., ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴍặᴛ ᴛʀậɴ ᴛổ ǫᴜốᴄ xã xᴜâɴ ᴛʜắɴɢ, ᴅᴏ ᴄó đơɴ ᴛố ᴄáᴏ ôɴɢ ᴛ. ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ sàᴍ sỡ ɴữ sɪɴʜ ʟớᴘ 10 ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ ᴅư ʟᴜậɴ, ʙᴀɴ ᴛʜườɴɢ ᴠụ ʜᴜʏệɴ ᴜỷ đã ᴄó ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄáᴄʜ ʜếᴛ ᴄʜứᴄ ᴠụ ᴛʀᴏɴɢ Đảɴɢ đốɪ ᴠớɪ ôɴɢ ʟươɴɢ ᴠăɴ ᴛ.

ᴛʀướᴄ đó, ʙáᴏ ᴄôɴɢ ᴛʜươɴɢ đã đưᴀ ᴛɪɴ: ᴛʜᴇᴏ ᴄʟɪᴘ đượᴄ ɢʜɪ ʟạɪ ᴛừ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴữ sɪɴʜ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ, ᴠàᴏ ᴋʜᴏảɴɢ 16 ɢɪờ 20, ɴɢàʏ 28/6/2022 ᴛạɪ ᴛʜôɴ ʟàɴɢ sươɴɢ, xã xᴜâɴ ᴛʜắɴɢ, ʜᴜʏệɴ ᴛʜườɴɢ xᴜâɴ, ᴛỉɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ʜᴏá ɢʜɪ ʟạɪ ᴄảɴʜ 1 ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴍặᴄ ǫᴜầɴ áᴏ ɴɢắɴ đɪ ᴠàᴏ ᴛʀᴏɴɢ sâɴ ɴʜà.

Ôɴɢ ʟươɴɢ ᴠăɴ ᴛ. ʙị ᴄáᴄʜ ʜếᴛ ᴄʜứᴄ ᴠụ ᴛʀᴏɴɢ Đảɴɢ ᴅᴏ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ sàᴍ sỡ ɴữ sɪɴʜ ʟớᴘ 10. (Ảɴʜ ᴄắᴛ ᴛừ ᴄʟɪᴘ)

ᴠàᴏ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴàʏ, ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà ᴄʜỉ ᴄó ᴍìɴʜ ᴄʜáᴜ ʟ.ᴛ. (đᴀɴɢ ʜọᴄ ʟớᴘ 10) ᴛừ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà đɪ ʀᴀ ʙàɴ ᴜốɴɢ ɴướᴄ. ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴄʜủ độɴɢ ʟạɪ ɢầɴ ᴠà ᴄó ʜàɴʜ độɴɢ ᴋʜᴏáᴄ ᴠᴀɪ, ᴛʜâɴ ᴍậᴛ. ᴛừ ʜàɴʜ độɴɢ ᴛʜâɴ ᴍậᴛ ᴄủᴀ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ, ᴄʜáᴜ ᴛ. đã ɴé ʀồɪ ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ ʀᴀ xᴀ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ɴàʏ.

Đáɴɢ ᴄʜú ý, ᴋʜɪ ᴄʜáᴜ ᴛ. ᴄố ᴛìɴʜ ᴄʜạʏ ʟêɴ ʜè, ɴʜưɴɢ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ᴄʜịᴜ ʙᴜôɴɢ ᴛʜᴀ, ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄʜạʏ ᴛʜᴇᴏ ᴋéᴏ ʟạɪ ôᴍ ʜôɴ ᴄʜáᴜ ᴛ. ᴍặᴄ ᴄʜᴏ ᴄʜáᴜ ɴé ᴛʀáɴʜ. ᴛᴏàɴ ʙộ ʜàɴʜ ᴠɪ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ᴄố ᴛìɴʜ ᴛɪếᴘ ᴄậɴ ᴄʜáᴜ ᴛ. ᴄủᴀ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ɴàʏ đã đượᴄ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ɢʜɪ ʟạɪ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʀíᴄʜ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ, ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜáᴜ ʟ.ᴛ. đã xáᴄ địɴʜ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ôᴍ ʜôɴ ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴍìɴʜ ʟà ôɴɢ ʟươɴɢ ᴠăɴ ᴛ. đᴀɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛạɪ ᴜʙɴᴅ xã xᴜâɴ ᴛʜắɴɢ, ʜᴜʏệɴ ᴛʜườɴɢ xᴜâɴ ɴêɴ ɢɪᴀ đìɴʜ đã ɢửɪ đơɴ ᴛố ɢɪáᴄ ᴛớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ.

ᴋʜɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜáᴜ ʟ.ᴛ. ɢửɪ đơɴ ᴛố ᴄáᴏ ôɴɢ ʟươɴɢ ᴠăɴ ᴛ., ᴛʜì ᴄũɴɢ ʟà ᴛʜờɪ đɪểᴍ ôɴɢ ɴàʏ ᴄó đơɴ xɪɴ ɴɢʜỉ ᴠɪệᴄ.

ʜᴏàɴɢ ᴍɪɴʜ

ᴛʜᴇᴏ ᴄᴏɴɢᴛʜᴜᴏɴɢ

You may also like...