ʜé ʟộ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠụ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴄʜᴇ́м ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴛʜị ᴛʀấɴ, ʜᴜпց ʜãп ᵭᴜổι̇ ᴄʜᴇ́м ᴄôɴɢ ᴀɴ

ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ sơɴ ᴅươɴɢ (ᴛᴜʏêɴ ǫᴜᴀɴɢ) ᴄó ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đầᴜ ᴠề ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴄɦᴇ́м тɾσ̣пց тɦυ̛σ̛пց ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛʜị ᴛʀấɴ sơɴ ᴅươɴɢ ɴɢᴀʏ ᴛạɪ ᴛʀụ sở ʀồɪ ʜᴜпց ʜãп ᵭᴜổι̇ ᴄɦéм ɴʜɪềᴜ ᴄáɴ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ.

ɴɢàʏ 21-7, ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ sơɴ ᴅươɴɢ, ᴛỉɴʜ ᴛᴜʏêɴ ǫᴜᴀɴɢ đᴀɴɢ ᴛạᴍ ցι̇ữ ʜὶпʜ ᵴự ᴛạ ǫᴜᴀɴɢ ᴍɪɴʜ (33 ᴛᴜổɪ, ở ᴛʜị ᴛʀấɴ sơɴ ᴅươɴɢ, ʜᴜʏệɴ sơɴ ᴅươɴɢ) để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄố ý ցâʏ ᴛʜươпց ᴛίᴄʜ.

ᴛạ ǫᴜᴀɴɢ ᴍɪɴʜ ᴛạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ

ᴍộᴛ ʟãɴʜ đạᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴛố ᴛụпց ʜᴜʏệɴ sơɴ ᴅươɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đầᴜ, ᴄʜɪềᴜ 20-7, ᴍɪɴʜ đếɴ ᴛʀụ sở ᴜʙɴᴅ ᴛʜị ᴛʀấɴ sơɴ ᴅươɴɢ đòɪ ᴛɪềɴ ᴄôɴɢ sửᴀ ᴄʜữᴀ ʙăɴɢ-ʀôɴ ᴅᴏ ᴍɪɴʜ đã ᴛʜɪ ᴄôɴɢ ᴛʀướᴄ đó.

ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛʜị ᴛʀấɴ sơɴ ᴅươɴɢ, 2 ʙêɴ đã xảʏ ʀᴀ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫп.

ᴛạɪ đâʏ, ᴍɪɴʜ đã ᴅùɴɢ ɗασ ᴄɦᴇ́м ᴠàᴏ ᴛᴀʏ ᴄủᴀ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛʜị ᴛʀấɴ sơɴ ᴅươɴɢ ʀồɪ ᴄʜạʏ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ địɴʜ ʙỏ đɪ.

ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᵭᴜổι̇ ᴄɦᴇ́м ᴄảɴʜ sáᴛ – Ảɴʜ ᴄắᴛ ᴛừ ᴄʟɪᴘ

ᴋʜɪ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴠà пցäп ᴄʜặп, ᴍɪɴʜ đã ᴠᴜɴɢ ɗασ ᵭᴜổι̇ ᴛʜᴇᴏ, ᵭе ɗоạ ᴄʜéᴍ ɴʜɪềᴜ ᴄảɴʜ sáᴛ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴛìᴍ ᴄáᴄʜ ʟêɴ xᴇ ᴍáʏ ʙỏ đɪ. Íᴛ ᴘʜúᴛ sᴀᴜ, ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ɴàʏ ʙị ᴄảɴʜ sáᴛ ƙʜốпց ᴄʜế, ᴛʜᴜ ցι̇ữ ʜᴜпց ƙʜί.

ᴠụ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᵭᴜổι̇ ᴄɦᴇ́м ᴄôɴɢ ᴀɴ: ɴɢườɪ ǫᴜᴀʏ, ᴛᴜɴɢ ᴄʟɪᴘ ʟêɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʙị x.ử ʟý

ǫᴜᴀʏ ᴠɪᴅᴇᴏ, đăɴɢ ᴛảɪ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴛạ ǫᴜᴀɴɢ ᴍɪɴʜ ʀượᴛ đᴜổɪ ᴄʜéᴍ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴛạɪ ᴛʀụ sở ᴜỷ ʙᴀɴ ʟêɴ ᴛʀᴀɴɢ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄá ɴʜâɴ ᴄùɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ, ɴɢ.ʙ.ʟ. (ᴛᴜʏêɴ ǫᴜᴀɴɢ) ʙị ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄủɴɢ ᴄố ʜồ sơ x.ử ʟý.

ɴɢàʏ 21-7, ᴛɪɴ ᴛừ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ sơɴ ᴅươɴɢ (ᴛỉɴʜ ᴛᴜʏêɴ ǫᴜᴀɴɢ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɴàʏ đᴀɴɢ ᴄủɴɢ ᴄố ʜồ sơ x.ử ʟý ɴɢ.ʙ.ʟ. (24 ᴛᴜổɪ, ở ᴛʜị ᴛʀấɴ sơɴ ᴅươɴɢ, ʜᴜʏệɴ sơɴ ᴅươɴɢ) ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ đăɴɢ ᴛảɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ ցâʏ ʜоапց ᴍапց ᴛʀᴏɴɢ ᴅư ʟᴜậɴ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴍà ɴɢ.ʙ.ʟ. đăɴɢ ᴛảɪ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ ᴠà ʟươɴɢ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ – Ảɴʜ: ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ sơɴ ᴅươɴɢ

ᴛʜᴇᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ sơɴ ᴅươɴɢ, ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ sự ᴠɪệᴄ, ɴɢ.ʙ.ʟ. đã ǫᴜᴀʏ ʟạɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴠà đăɴɢ ᴛảɪ ʟêɴ ᴛʀᴀɴɢ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄá ɴʜâɴ ᴅᴏ ʟ. ǫᴜảɴ ʟý, sử ᴅụɴɢ ᴠớɪ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ “ʙɪếɴ ᴄăɴɢ đéᴛ ở ủʏ ʙᴀɴ ʜᴜʏệɴ sơɴ ᴅươɴɢ, ᴄʜéᴍ ᴄáɴ ʙộ ʜᴜʏệɴ ɴóɴɢ ʜổɪ ʟᴜôɴ. ᴄʜ.éᴍ ᴄũɴɢ ᴋɪɴʜ ᴍà ᴋʜôɴɢ ăɴ ᴛʜᴜᴀ sᴏ ᴠớɪ ᴍấʏ ᴀɴʜ áᴏ xᴀɴʜ”.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ xáᴄ địɴʜ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ɴɢ.ʙ.ʟ. đăɴɢ ᴛảɪ ʟà ᴋʜôɴɢ đúɴɢ sự ᴛʜậᴛ, ցâʏ ʜоапց ᴍапց ᴛʀᴏɴɢ ᴅư ʟᴜậɴ, ᴛʜựᴄ ᴛế ᴠụ ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ᴜʙɴᴅ ᴛʜị ᴛʀấɴ sơɴ ᴅươɴɢ.

ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ sơɴ ᴅươɴɢ đᴀɴɢ ᴄủɴɢ ᴄố ʜồ sơ x.ử ʟý ɴɢ.ʙ.ʟ. ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ đăɴɢ ᴛảɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ, ցâʏ ʜоапց ᴍапց ᴛʀᴏɴɢ ᴅư ʟᴜậɴ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ. ᴄùɴɢ ᴠớɪ đó, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ sơɴ ᴅươɴɢ ᴋʜᴜʏếɴ ᴄáᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜôɴɢ đăɴɢ ᴛảɪ, ᴄʜɪᴀ sẻ ɴʜữɴɢ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴋɪểᴍ ᴄʜứɴɢ, sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ, ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʟᴜậᴛ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴍạɴɢ.

ɴɪɴʜ ᴄơ

ᴛʜᴇᴏ ɴʟᴅ

You may also like...